Informatie

 

Zoeken
Functioneringsgesprek

 

Het is gebruikelijk jaarlijks of iedere twee jaar een functioneringsgesprek met uw werknemers te voeren. Een functioneringsgesprek is een dialoog waarin het wederzijds functioneren van de werknemer en diens leidinggevende besproken wordt.

 

Doelen voor deze bespreking kunnen zijn:

  • prestatieverbetering
  • bijsturing
  • stimulering
  • ontwikkeling

Eventueel aansluitende bespreekpunten kunnen zaken zijn zoals het herkennen en aanpakken van problemen op de werkvloer.


Log nu in om verder te lezenGepubliceerd op 30 november 2016