Aanscherping Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling

 

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij (vermoedens van) ernstige gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij stichting Veilig Thuis. Daarnaast moet er door de beroepsgroep een afwegingskader worden opgesteld. De ‘Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ is hierop aangepast.


Log nu in om verder te lezen

Gepubliceerd op 7 augustus 2017