Aanscherping Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling

 

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij (vermoedens van) ernstige gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij stichting Veilig Thuis. Daarnaast moet er door de beroepsgroep een afwegingskader worden opgesteld. De ‘Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ is hierop aangepast.


Log nu in om verder te lezen

Gepubliceerd op 7 augustus 2017
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement