Bo Geboortezorg en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord voor de eerste cao Kraamzorg

 

Op 15 december jl. hebben Brancheorganisatie voor Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en de vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de eerste cao Kraamzorg. De cao Kraamzorg heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017. De overeengekomen algemene structurele salarisstijging bedraagt: 0,65% per 1 januari 2017 en 1% per 1 juli 2017. De opbouw van de eindejaarsuitkering zal met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd van 5,7% naar 6% en bedraagt vanaf 1 januari 2018 6,2%. De inconveniëntentoeslag wordt vanaf 1 januari 2017 ook uitbetaald over verlofuren van de medewerker. Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt toekomstgerichte afspraken te maken in deze nieuwe cao. Binnenkort wordt het onderhandelaarsakkoord aan hun achterbannen voorgelegd, zodat de leden zich daarover kunnen uitspreken.

 

Over de cao Kraamzorg

De tekst van de cao VVT 2014-2106 is als vertrekpunt genomen voor de eerste cao Kraamzorg. Belangrijke onderwerpen als ‘functiewaardering’, ‘salarisschalen’ en ‘pensioen’ worden ongewijzigd overgenomen. Om de leesbaarheid te vergroten worden alle bepalingen van de cao VVT die niet van toepassing zijn op de kraamzorg uit de cao weggelaten.

Kraamzorg is mooi werk met een aantal bijzondere eigenschappen. Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties hebben daarom afgesproken dat er tijdens de looptijd van de eerste cao Kraamzorg een aantal gezamenlijke onderzoeken wordt gehouden. Daarbij worden kraamzorgorganisaties en hun medewerkers nauw betrokken. De resultaten van deze onderzoeken vormen de input voor de besprekingen over de volgende cao Kraamzorg. Zo wordt onderzoek gedaan naar onderwerpen als ‘arbeidstijdenmanagement binnen de kraamzorg’, ‘het terugdringen van verzuim’ en ‘het verhogen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers’.

 

Algemeenverbindendverklaring

Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties dienen bij de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een verzoek in om de cao Kraamzorg algemeen verbindend te verklaren voor de kraamzorgbranche.

 

Oprichting cao Sociaal Fonds Kraam- en Geboortezorg

Cao-partijen hebben bovendien afgesproken om zo spoedig mogelijk na ondertekening van de cao Kraamzorg een cao Sociaal Fonds Kraam- en Geboortezorg overeen te komen. Op basis van deze – ook algemeen verbindend te verklaren – cao wordt een Stichting Sociaal Fonds Kraam- en Geboortezorg  opgericht. De stichting zal paritair worden bestuurd door vertegenwoordigers van cao-partijen. Doelstelling van deze stichting is onder andere het optimaliseren van de arbeidsverhoudingen binnen de kraamzorgbranche. Zo worden onderwerpen voorbereid en besproken als: ‘de verdere professionalisering van de kraamzorg verdergaande digitalisering’, ‘algemene vorming en opleiding van medewerkers in het kader van hun duurzame inzetbaarheid’ en andere onderwerpen die de arbeidsverhoudingen in de branche betreffen. Ook de financiering van de uitvoering van die afspraken zijn daarbij onderwerp van bespreking.Gepubliceerd op 15 december 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement