Informatie & beleid stakeholders

 

IGJ

IGJ rapport over de zorg tijdens en na Covid-19 pandemie Het IGJ heeft een rapport over de zorg tijdens en na Covid-19 pandemie opgesteld. ‘samen voor de patient, tussenrapportage COVID-19 in de Eerstelijnszorg’ Het IGJ houdt toezicht op de zorg, in het begin van de pandemie is het regulier toezicht waar mogelijk uitgesteld. De laatste maanden is IGJ, naast de telefonische en digitale contacten, weer meer bezoeken gaan afleggen. Daarbij is er steeds aandacht voor de impact van de COVID-19 zorg en de maatregelen die met oog op COVID-19 zijn genomen op de eerstelijnszorg.

 

Uit het rapport:

‘Desgevraagd geven medewerkers in de eerstelijnszorg aan het meest trots te zijn op de enorme flexibiliteit, daadkracht en saamhorigheid die er was tijdens de eerste golf. Er is hard gewerkt, men wist elkaar te vinden en met een gezamenlijk doel was ineens heel veel mogelijk. Daarbij was er een enorme bereidheid om elkaar te helpen. Het is goed gelukt om alle COVID-19 maatregelen door te voeren in de verschillende praktijken.’

Daar waar de samenwerking en inzet de grootste positieve punten zijn uit de eerste evaluatie, leverden een aantal praktische punten de grootste hoofdbrekers:

  • de angst van patiënten om zorg te vragen;
  • de beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van PBM’s;
  • de aanpassingen aan praktijkruimtes en roosters;
  • mogelijke tekorten aan COVID-19 specifieke geneesmiddelen;
  • de beschikbaarheid van testen voor personeel;
  • de financiële onzekerheid.

Volgend op de ervaringen tot nu toe zijn er vanuit de eerstelijnszorg een aantal belangrijke aandachtspunten voor de komende periode. Die laten zich grofweg verdelen in drie punten: zekerheid, personeel en patiënten.

  1. Zekerheid ten aanzien van de financiering, beschikbaarheid en kwaliteit van beschermingsmiddelen, beschikbaarheid van geneesmiddelen.
  2. Zorg voor de veiligheid en duurzame inzet van personeel.
  3. Zorg voor de continuïteit van de reguliere zorg, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

U leest het gehele rapport hier

 

RCOG

De Royal College of Obstetricians & Gynaecologists heeft een protocol opgesteld n.a.v. het COVID-19 virus. Geboortezorgpartijen zijn met elkaar in overleg over een vertaalslag naar Nederland. Omdat 1 landelijk beleid moeilijk is vast te stellen neemt u over de situatie in uw regio altijd contact op met de lokale GGD. Vanuit het ziekenhuis wordt niemand naar huis gestuurd  met Coronabesmetting zónder dat daarover overleg plaats vindt met de GGD. De GGD heeft zo de gelegenheid om te bezien of het specifieke geval in thuisquarantaine kan. Dit kan bijvoorbeeld niet voor een kraamvrouw wanneer de kraamzorg daar niet naar toe kan omdat de juiste beschermingsmiddelen niet voor handen zijn. Indien zorgverleners naar cliënten thuis moeten en zorg verleend moet worden aan vrouwen die ziek zijn, een verdenking van het virus hebben en/of huisgenoten hebben die ziek zijn dan volgt u de instructies van de GGD.

 

NHG

Contact met GGD, handelen bij mogelijk besmette patiënten, klinische beoordeling en meer praktische informatie staat in het dossier Coronavirus van de NHG.

 

KCKZ

Het KCKZ kraamzorg heeft informatie voor de kraamverzorgenden op haar site staan, klik hier. In haar Q&A beantwoordt het KCKZ veel gestelde vragen omtrent Covid-19 en wordt verwezen naar een interessante video met instructies van Medsim.

 

JGZ

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd hebben een landelijk beleid opgesteld voor de JGZ. U vindt dit beleid hier.

 

NethOSS

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. U vindt hier de laatste update.

 

CPZ

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Branche- en beroepsorganisaties zijn hard aan de slag om richtlijnen en protocollen voor hun achterbannen te maken. Op de website van het CPZ wordt alle relevante en actuele informatie over COVID-19 voor de geboortezorg samengebracht.

 

KNOV

Verloskundigen kunnen informatie over het beleid rondom COVID-19 vinden op de website van het KNOV. U vindt de beleidsstukken hier.

 

De door de NVOG onwikkelde ‘Flowchart COVID-19’ kan van hulp zijn om richting te geven aan beleid hoe om te gaan met zwangeren die verdacht worden van SARS-CoV-2 of een bewezen besmetting hebben.
In aanvulling van deze landelijke flowchart heeft de KNOV 2 flowcharts ontwikkeld:

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement