Continuïteitsplan

 

Voor de kraamzorg is een continuïteitsplan gemaakt. U vindt dit plan hier terug en kunt u voor uw organisatie gebruik van maken. Op deze manier hanteren we als kraamzorg één lijn. In dit plan leest u onder andere de volgende belangrijke punten:

  1. Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd en ook kraamverzorgenden hebben de maatschappelijke verplichting om niet besmet te raken en zo andere burgers in gevaar te brengen.
  2. Vanzelfsprekend vragen regionale ontwikkelingen ook een regionale aanpak. Daarom roepen we u op om binnen uw VSV één kraamzorg-crisiscoördinator aan te wijzen die namens alle kraamzorgorganisaties in de regio in het VSV afstemt met de crisiscoördinator van de verloskundigen. Het is van belang dat zij snel kan schakelen naar de verloskundige-collega en dat zij aanspreekpunt is voor de kraamzorgorganisaties. Bo zal contact zoeken met de bij haar bekende contactpersonen van de KSV’s.
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement