Disclaimer

 

Bo Geboortezorg besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Bo Geboortezorg niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Bo Geboortezorg dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Bo Geboortezorg verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Bo Geboortezorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Bo Geboortezorg alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Bo Geboortezorg is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst.Bo Geboortezorg kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bo Geboortezorg.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement