De regelingen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)

 

Verruiming beleidsregels
De NZa heeft verruiming in de beleidsregels aangebracht voor zorg op afstand. Voor de kraamzorg is concreet afgestemd dat kraamzorguren die normaliter in huis worden geleverd, ook op afstand mogen worden geleverd tegen declaratie van dezelfde prestatie, namelijk die van kraamzorg per uur. Dit biedt ruimte om kraamzorg bijvoorbeeld via beeldbellen te leveren.

 

Daarnaast heeft de NZa akkoord gegeven dat een intake ‘bij de client’ geregistreerd en gedeclareerd mag worden wanneer het contact met de client via beeldbellen heeft plaatsgevonden. De voorwaarde ‘bij de client thuis’ vervalt voor deze prestatie tijdelijk. Let op: het beeldbellen moet wel middels een beveiligde omgeving. Klik hier voor voorbeelden.


Ontwikkeling prestatieomschrijvingen NZa

De NZa werkt in samenspraak met het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan regelgeving om afspraken die zijn gemaakt over ondersteuning aan zorgaanbieders tijdens de corona crisis, ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen uitvoeren.

 

Deze regelgeving is gericht op twee nieuwe prestaties:

  1. Prestatie Continuïteitsbijdrage
    Vergoeding doorlopende kosten: loonkosten, kosten vastgoed en overige vaste kosten.
  2. Prestatie Meerkosten
    Vergoeding meerkosten: persoonlijke beschermingsmiddelen, 1,5 meter maatregelen en het afstemmen van processen binnen de integrale Geboortezorg.

Bo is voor deze beleidsregels geconsulteerd door de NZa en heeft zich onder andere hard gemaakt voor de verschillende soorten meerkosten van de kraamzorgsector. De NZa heeft deze gegevens gedeeld en Bo heeft hier contact over met ZN. Over de exacte vervolgstappen en het proces volgt spoedig meer informatie.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement