Informatie

 

Zoeken
Subsidieregeling: Implementatie- en opschalingscoaching

 

Wat?

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan een zorgaanbieder een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

 

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet; of
  • gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en); of
  • de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet, gemeente of GGD.

 

Hoeveel?         

Er kan maximaal € 5.000,- worden aangevraagd om een externe coach in te huren die adviseert over de implementatie- en/of opschaling van een innovatie in de zorg. Daarbij kan gedacht worden aan het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het navigeren door wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. De coach wordt nadrukkelijk niet ingezet voor advies en begeleiding ten behoeve van de (door)ontwikkeling van de innovatie.

 

Let op! Voor deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond gehanteerd. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, een verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Indien blijkt dat het beschikbare subsidiebudget is uitgeput, zal een aanvraag moeten worden afgewezen. Bij uitputting van het budget zal de subsidieronde (voortijdig) worden gesloten

 

Wanneer?

Vanaf 1 september tot 27 oktober opent het laatste aanvraagtijdvak voor de subsidie Implementatie- en opschalingscoaching.

 

Wat moet u doen bij een aanvraag?
Voor meer informatie klik hier.

 

  Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement