Informatie

 

Zoeken
Arbobeleid

 

Een organisatie is verantwoordelijk om de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd, uit te voeren. Dit betekent dat arbobeleid opgesteld dient te worden op basis van een aantal verplichtingen die in de wet zijn opgenomen.

 

Uitgangspunt van de wet is dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Het Arbobesluit en de Arboregeling zijn de uitwerking van de Arbowet en daarin staan de verplichte regels voor werkgevers en werknemers:

  • het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid;
  • het geven van voorlichting aan werknemers;
  • het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • het opstellen en uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie en plan van aanpak.


Log nu in om verder te lezenGepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement