Informatie

 

Zoeken
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

 

Let op: deze wet wordt per 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Inleiding

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is op 1 september 2001 van kracht geworden en is gebaseerd op een Europese richtlijn ter bescherming van de privacy.

 

Het doel van deze wet

Het doel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de burger. De wet bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn tot de persoon herleidbare gegevens.

Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is of als de cliënt daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Persoonsgegevens over gezondheid mogen in principe alleen door behandelende zorgverleners binnen organisaties in de gezondheidszorg worden verwerkt.


Log nu in om verder te lezenGepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement