Informatie

 

Zoeken
Zorginstituut Nederland

www.zorginstituutnederland.nl

 

Het Zorginstituut Nederland, tot medio 2013 het college voor zorgverzekeringen (CVZ), richt zich voornamelijk op de basisverzekering zoals die is vastgelegd in twee belangrijke zorgwetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Kwaliteitsinstituut richt zich ook op de individuele (gezondheids)zorg; zorg die door professionals of instellingen aan patiënten en cliënten wordt geleverd, ongeacht of deze in het basispakket zit of niet.

 

De taken van het zorginstituut Nederland bestaan uit:

  • Pakketbeheer
  • Kwaliteit
  • Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
  • Fondscontrole
  • Risicoverevening
  • Doelmatige uitvoering
  • Regelingen voor bijzondere groepen
  • Nationaal Contactpunt


Log nu in om verder te lezenGepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement