Informatie

 

Zoeken
cpz

 

College Perinatale Zorg (CPZ)

www.collegepz.nl en www.kennisnetgeboortezorg.nl

 

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken, ook Bo Geboortezorg neemt hieraan deel. Het CPZ is op 1 september 2011 van start gegaan en heeft als opdracht de babysterfte in Nederland te verminderen. Met de installatie van het CPZ wordt uitvoering gegeven aan het rapport ‘Een Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte dat begin 2010 verscheen.

 

Kern van het advies ‘ Een Goed Begin’ is dat de kwaliteit van de geboortezorg moet verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken professionals onderling, maar ook met de zwangere en haar naasten. Het CPZ doet dit door openbare kennisuitwisseling op alle niveaus te stimuleren en waar nodig te faciliteren en organiseren. Regionaal samenwerken ondersteunen, best practices op sporen, informatie hierover verspreiden en beschikbaar maken.

 

Ook de Taskforce Transitie Geboortezorg heeft haar website (www.transitiegeboortezorg.nl) inmiddels actief gezet en voorzien van steeds meer informatie. Deze website geeft algemene informatie over de transitie en biedt praktische handvatten bij het vormgeven van integrale geboortezorg. Aangezien de transitie continu onderhevig is aan ontwikkeling, worden via deze website regelmatig updates gedeeld. Hierbij gaat het met name om informatie en instrumenten die door de pionier regio’s zijn ontwikkeld.

 

Het CPZ kent de volgende strategische doelstellingen:

  1. Ontwikkelen en stimuleren van één geïntegreerd netwerk geboortezorg.
  2. Regionale invulling geven aan ketens; aansluiting en uitbreiding van bestaande samenwerkingsverbanden, ontwikkeling van een blauwdruk voor best practice binnen de geïntegreerde keten
  3. Gebruik maken en bevorderen van moderne communicatiemiddelen.
  4. Goede regie voeren met als gezamenlijk doel: einde vrijblijvendheid.
  5. Halveren vermijdbare maternale en perinatale sterfte in vijf jaar.
  6. Mede-ontwikkelen van een evenwichtige  onderzoeksagenda voor geboortezorg.
  7. Vertaling van resultaten uit de landelijke perinatale audit, de perinatale registratie en relevant wetenschappelijk onderzoek in landelijk beleid en richtlijnen.
  8. Ontwikkeling van eenduidige voorlichting voor alle zwangeren, partners en vrouwen met een kinderwens.


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement