Informatie

 

Zoeken
Patiëntenfederatie Nederland

www.patientenfederatie.nl

 

Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. De patiëntenfederatie zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg. Zo is de patiëntenfederatie, net als de consumentenbond en het LOC, betrokken bij het afsluiten van de algemene leveringsvoorwaarden Kraamzorg.

 

Dankzij de inbreng van ruim 23.000 leden van het zorgpanel, de vragen en ervaringen die patiënten melden bij de Zorglijn en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl heeft de patiëntenfederatie Nederland in beeld wat volgens patiënten goed gaat in de zorg en wat er beter kan. De belangrijkste onderwerpen waar de patiëntenfederatie Nederland zich mee bezighoudt zijn:

 

 • Patiëntenparticipatie
 • Patiëntveiligheid
 • Samen beslissen
 • Zorg thuis en langer thuis
 • Digitale zorg.
 • Gegevensuitwisseling
 • Medicijnen: beschikbaarheid en goed gebruik
 • Juiste zorg op de Juiste plek
 • Palliatieve zorg
 • Transparantie over kwaliteit van zorg.
 • Zorgkosten en betaalbare zorg.
 • Zorgverzekeringen
 • Hulpmiddelen
 • Zorgevaluatie en gepast gebruik
 • Gender en gezondheid
 • Europa
 • Tweede Kamerverkiezingen 2021

 

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden. Patiëntenfederatie Nederland geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg door praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen te delen.

 

De Patiëntenfederatie is o.a. een van de partners in het College Perinatale Zorg en in het tripartite overleg in het kader van de kwaliteitsverantwoording. De Patiëntenfederatie is bezig met het opstellen van een nieuwe richtlijn over omgaan met pijn tijdens de bevalling. Hierin staan aanbevelingen voor zorgverleners. Daarnaast streven ze naar meer aandacht voor de wensen en behoeftes van zwangere vrouwen en meer keuzevrijheid. Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement