Informatie

 

Zoeken
SectorplanPlus

 

Wat?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten. Dit kunnen opleidingsprojecten zijn die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers en opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. Om deel te nemen aan het SectorplanPlus dient de organisatie ook aan te sluiten bij het ‘Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)’.

 

Let op! Vanwege de coronacrisis heeft VWS een extra categorie subsidiabele activiteiten toegevoegd aan de subsidie SectorplanPlus om het extra aanbod van zorgprofessionals tijdens corona te stimuleren. Dit houdt in dat alle werkgevers in Zorg & Welzijn de subsidie ‘extra instroom’ kunnen aanvragen; een bijdrage voor inwerk – en (bij)scholingskosten Dit kan ook wanneer de organisatie nog geen aanvraag voor het SectorplanPlus voor tijdvak 4 heeft ingediend.

 

Voor wie?

SectorplanPlus kan worden aangevraagd door arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Jeugdwet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

 

Subsidiabele activiteiten?

De opleidingstrajecten die voor subsidie in aanmerking moeten gericht zijn op professionals die de zorg of welzijn verlenen aan de cliënten (het primair proces). De deelnemer van het opleidingstraject moet behoren tot één van de volgende doelgroepen:

 1. Werknemers minder dan 1 jaar in dienst
 2. Met ontslag bedreigde werknemers
 3. Werknemers die een kwalificerende opleiding volgen, om daarbij ruimte te creëren voor nieuwe instroom (opscholing)
 4. Praktijk- en werkbegeleiders

 

Voor de genoemde groepen van deelnemers komen de volgende activiteiten in aanmerking voor subsidie:

 1. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 2. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 3. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
 4. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
 5. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

 

Hoeveel?
Per tijdvak van SectorplanPlus stelt VWS vooraf een budget vast. In totaal is het subsidiebudget € 320 miljoen, verdeeld over 5 jaar. In totaal stelt het ministerie van VWS 130 miljoen euro voor het 4de tijdvak (1 jan 2020-31 dec 2021) beschikbaar. Van de € 320 miljoen is € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de verpleeghuiszorg en € 60 miljoen voor de overige sectoren.  Het maximale subsidiebedrag per organisatie is € 2 miljoen per organisatie, per tijdvak.  De subsidie die per tijdvak van SectorplanPlus beschikbaar is gesteld, wordt via een verdeelsleutel verdeeld over de regio’s en de organisaties die een aanvraag indienen

 

Wanneer?

In december 2019 konden organisaties voor tijdvak 4 een aanvraag indienen voor SectorplanPlus. Momenteel kan er alleen nog een aanvraag worden ingediend voor de subsidie ‘extra instroom’ (extra bijdrage inwerk – en (bij)scholingskosten) wat is geïntroduceerd vanwege de coronacrisis.

 

Voor meer informatie klik hier, en voor aanvraag klik hier.

 

Voorwaarden?

Om deel te nemen aan het SectorplanPlus dient de organisatie ook aan te sluiten bij het ‘Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)’.

 

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier. Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement