Informatie

 

Zoeken
Subsidieregeling Stagefonds Zorg

 

Wat?

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren

 

Voor wie?

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen.

 

Hoeveel?
De subsidie voor een BOL opleiding bestaat uit een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en voor een BBL opleiding uit een tegemoetkoming in de loonkosten. Het budget voor het studiejaar 2019-2020 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar. Dit wordt in november berekend nadat alle aanvragen zijn ingediend en beoordeeld. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen

 

In de week van 5 oktober wordt meer bekendgemaakt over de mogelijke impact die het coronavirus heeft op de beslistermijn van de subsidieaanvraag.

 

Wanneer?

Vanaf 21 augustus 2020 tot 1 oktober 2020 kon u  een subsidie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. U ontvangt van DUS-I een brief met de link naar het voor ingevulde, online aanvraagformulier en een persoonlijke code. Aanvragen die na 1 oktober 2020 worden ingediend, worden afgewezen. Begin dus op tijd met uw aanvraag. De regeling vervalt op 1 augustus 2021.

 

Voorwaarden?

Stageaanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden:

  • De stageaanbieder levert zorg op basis van een van de volgende wetten: 1. Wet langdurige zorg (Wlz) 2. Jeugdwet 3. Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket) 4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) 5. Wet publieke gezondheid (GGD
  • De stageaanbieder moet een SBB erkend leerbedrijf zijn voor de opleidingen die gevolgd worden door de stagiaires van het mbo.
  • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor stagiaires die stage lopen in het kader van een in de regeling opgenomen volledige opleiding. Dat is onder andere Crebo opleiding Verzorgende IG.

 

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier. Ook is er een Q&A beschikbaar gesteld.

  Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement