Informatie

 

Zoeken
Subsidieregeling Stagefonds Zorg

 

Wat?

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren

 

Voor wie?

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen.

 

Hoeveel?
De subsidie voor een BOL opleiding bestaat uit een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en voor een BBL opleiding uit een tegemoetkoming in de loonkosten. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar. Dit wordt later berekend nadat alle aanvragen zijn ingediend en beoordeeld. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.


Wanneer?

Vanaf 20 augustus tot 1 oktober 2021 kunnen zorgaanbieders de subsidie Stagefonds Zorg aanvragen. Zorgaanbieders die voor de subsidie in aanmerking komen ontvangen rond 20 augustus een brief. Hierin staat een code waarmee u kunt inloggen op het aanvraagportaal

 

Voorwaarden?

Stageaanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden:

  • De stageaanbieder levert zorg op basis van een van de volgende wetten: 1. Wet langdurige zorg (Wlz) 2. Jeugdwet 3. Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket) 4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) 5. Wet publieke gezondheid (GGD
  • De stageaanbieder moet een SBB erkend leerbedrijf zijn voor de opleidingen die gevolgd worden door de stagiaires van het mbo.
  • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor stagiaires die stage lopen in het kader van een in de regeling opgenomen volledige opleiding. Dat is onder andere Crebo opleiding Verzorgende IG.

 

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.

  Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement