Informatie

 

Zoeken
Subsidieregeling Zij-Instroom

 

Wat?

Een bijdrage in de kosten kan worden aangevraagd wanneer een mbo-opleiding een zij-instromer in staat stelt om via het zij-instroomtraject binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. Nieuw is dat opleiders/organisaties nu voor de sector mbo ook kunnen aanvragen voor een 1e of 2e graads bevoegdheid.

 

Voor wie?

Voor alle onderwijssectoren. Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie vastgelegd.  Na 15 oktober wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

 

Hoeveel?
De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. Voor het kalenderjaar 2020 is voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs €14.000.000,- beschikbaar.

 

Wanneer?
T
ot en met 15 oktober 2020 kan de subsidie voor zij-instromers, die in 2019 of 2020 beginnen met hun scholing, worden aangevraagd. De subsidie kan pas worden aangevraagd nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing.  De aanvragen worden vanaf 1 januari 2020 toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd na 1 januari 2020 is maximaal 8 weken.

 

Gesubsidieerde activiteiten?
Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van een zij-instromer voor het laten volgen van scholing. Bovendien worden de kosten voor de volgende activiteiten aangemerkt als kosten van een zij-instromer:

  1. Het laten uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek van een zij-instromer;
  2. Het afgeven van een geschiktheidsverklaring aan een zij-instromer;
  3. Het geven van verlof aan een zij-instromer;
  4. Het begeleiden van een zij-instromer;
  5. Het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer

 

Voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

  • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
  • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
  • Voor het po, vo en vso moet de zij-instromer als ‘zij-instromer’ staan ingeschreven bij de opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of tweedegraadsbevoegdheid gaat halen.
  • De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

 

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.

 

  Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement