Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)kckz

www.kenniscentrumkraamzorg.nl

 

 

Op initiatief van BTN, ActiZ en NBvK, met subsidie van het Ministerie van VWS is het Kenniscentrum Kraamzorg in 2012 opgericht

Het KCKZ bestaat momenteel uit een directeur en secretaris. De oprichters van het KCKZ vormen samen het 6-koppige bestuur van de stichting. Een van de directeuren van Bo Geboortezorg is de voorzitter van het bestuur van het KCKZ. Ook twee leden van Bo nemen deel in het bestuur.

Het Kenniscentrum Kraamzorg is er voor én door iedereen in het kraamzorgveld. Dit betekent dat zowel werkgevers- als werknemersorganisaties aan de slag moeten met het Kenniscentrum om samen de kraamzorgsector tot een gelijkwaardige samenwerkingspartner in de geboortezorg te ontwikkelen.

 

Kwaliteitsregister

Om alle partners in het netwerk van de geboortezorg een goed beeld te kunnen geven van de kraamzorgmarkt, heeft het Kenniscentrum Kraamzorg een kwaliteitsregister voor kraamverzorgenden ontwikkeld. Door zich in te schrijven in dit register leveren kraamverzorgenden niet alleen een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van hun sector, ze laten tegelijkertijd zien welke kwaliteiten (scholing en ervaring) ze in huis hebben om de best mogelijke zorg te kunnen garanderen. De registratie biedt toegang tot actuele kennis en onderzoeken. Daarnaast kunnen kraamverzorgenden hun ervaringen delen met collega’s en een breed netwerk van kraamzorgprofessionals.

 

Ontwikkelingen

Het Kenniscentrum Kraamzorg speelt ook een grote rol in het ontwikkelen en aanjagen van belangrijke inhoudelijke onderwerpen op het gebied van kraamzorg, denk aan partusassistentie, borstvoeding, levensreddende handelingen of Shaken Baby Syndroom. Het Kenniscentrum zorgt ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van deze belangrijke informatie worden gewaarborgd.

Het Kenniscentrum Kraamzorg richt zich op zes beleidsterreinen:

 1. Kwaliteit:
 2. Scholing
 3. Inhoud, ontwikkeling en kennisoverdracht
 4. Ketensamenwerking
 5. Onderzoek
 6. innovatie

 

Commissies en werkgroepen

Het KCKZ heeft commissies en werkgroepen opgericht die deze zes beleidsterreinen samen met directie en bestuur vormgeven. Het doel hiervan is de beleidsterreinen verder te professionaliseren zodat de kraamzorg zich beter kan profileren in het netwerk van de geboortezorg.

 

Q&A herregistratie

Bo heeft een Q&A opgesteld waarin zij antwoord geeft op de meest gestelde vragen met betrekking tot de herregistratie in het kwaliteitsregister kraamzorg van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).

Bo beantwoord de volgende 5 vragen:

 1. Wie bepaalt de verplichte registratie?
 2. Wie betaalt de verplichte (her)registratie?
 3. Hoe komen kraamverzorgenden aan hun punten voor (her)registratie?
 4. Hoe is de vergoeding voor het volgen van een cursus in zowel kosten als tijd geregeld?
 5. Wat als kraamverzorgenden hun punten niet halen?

Klik hier voor de Q&A.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement