Kraamzorg 2.0

 

Sinds vorig jaar zomer is Kraamzorg 2.0 van start gegaan in de omgeving Nijmegen. Het Radboudumc voert samen met Kraamzorg Zuid-Gelderland een onderzoek uit naar het flexibel inzetten van kraamzorguren.

 

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om de kraamzorguren te spreiden over maximaal 14 dagen na de bevalling. In overleg met de kraamverzorgende wordt er een planning gemaakt die past bij de behoeften van de kraamvrouw en het gezin. Na de achtste dag na de bevalling kan er een ‘wendag’ (dag zonder kraamzorg) gepland worden. Als er dan vragen en/of problemen ontstaan, kunnen deze besproken worden wanneer er weer een kraamverzorgende langskomt.

 

In totaal zullen ruim 1100 deelnemers meedoen; zij worden gelijk en geheel willekeurig verdeeld over de interventiegroep (deze deelnemers mogen gebruik maken van de flexibele planning) en de controlegroep (deze deelnemers ontvangen de kraamzorg in de standaard planning). De werving loopt harder dan gepland; dit kan aangeven dat er inderdaad een behoefte is aan flexibele planning vanuit de cliënten. Hoogstwaarschijnlijk zijn er eind februari 2019 genoeg deelnemers geworven. Voordat zij allen zijn bevallen en zorg hebben ontvangen, is het voorjaar/zomer. Daarna zal er gestart worden met de analyse en kunnen er conclusies worden getrokken over de effectiviteit van een flexibele planning op gekozen uitkomstmaten.

 

Bij beide groepen wordt er gekeken naar de slagingskans van borstvoeding (aan het einde van de kraamtijd én bij vier weken) en de zelfredzaamheid van de kraamvrouw (ook bij vier weken). De zelfredzaamheid wordt gemeten met behulp van de CLiK-vragenlijst. Uiteraard wordt er ook geëvalueerd hoe de kraamverzorgenden en andere betrokken zorgverleners deze flexibele planning ervaren. Dit wordt gedaan door middel van interviews en focusgroepdiscussies. Deze onderzoeksmethoden worden ook gebruikt bij het evalueren van de ervaringen van kraamvrouwen/gezinnen met de flexibele planning. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het analyseren van de interviews met kraamverzorgenden. In de loop van volgend jaar zal er gestart worden met het interviewen van kraamvrouwen/gezinnen.Gepubliceerd op 30 november 2018
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement