Nieuwsbericht | 25 januari 2021

 

Aanvullende maatregelen Covid-19; avondklok

 

De overheid heeft op 20 januari nieuwe maatregelen aangekondigd in de bestrijding van het Covid-19 virus. Vanaf 23 januari 2021 geldt een avondklok tussen 21.00 uur en 4.30 uur. Het aantal bezoekers dat thuis ontvangen mag worden is per direct teruggebracht van twee naar één per dag.

 

De invoering van de avondklok houdt in dat je zonder geldige reden niet naar buiten mag tussen negen uur ’s avonds en half vijf ’s ochtends. Vanwege de aard en de noodzakelijkheid van het werk van de kraamverzorgende zullen zij in sommige gevallen tijdens de avondklok naar buiten moeten. Het is van belang dat de kraamverzorgende in dat geval zowel een ‘eigen verklaring avondklok’ als een ‘werkgeversverklaring’ bij zich draagt. Formats van de verklaringen zijn gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid, en vindt u hier.

 

Het aantal externe bezoekers dat per dag thuis ontvangen mag worden is teruggebracht naar één. Het dringende advies vanuit de sector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen. Zorgverleners zoals leerlingen, verloskundigen & JGZ-medewerkers vallen niet onder de 1 externe bezoeker.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement