Actueel model klokkenluidersregeling

 

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden. De wet HvK voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders (HvK). Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang adviseren. Ook doet zij onderzoek naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

 

In januari 2018 heeft Bo een model klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling draagt eraan bij dat kraamzorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Bo Geboortezorg heeft de toepassing van de Governancecode Zorg als lidmaatschapsverplichting opgenomen. Met de toepassing van deze modelregeling geeft een kraamzorgorganisatie uitvoering aan artikel 2.5.2. van de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is.


Log nu in om verder te lezen

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement