Artikel in Nataal over Bo Geboortezorg

 

Ruim tienduizend kraamverzorgenden zijn in Nederland actief. En ze timmeren steeds harder aan de weg. Gaf in 2013 het Kenniscentrum Kraamzorg al een mooie impuls aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep, ook het samengaan van de brancheorganisaties ActiZ en BTN mag gezien worden als een stap in de goede richting.

 

Bo, ofwel Brancheorganisatie Geboortezorg. Dat is de naam van de nieuwe organisatie die op 1 januari 2016 ontstaat door de samenvoeging van de kraam- en geboortezorgtakken van ActiZ en BTN.

 

Waarom samen? Een logische vraag met een logisch antwoord, vindt Mariëtte van Driel, nu nog sectiedirecteur Kraamzorg bij BTN, straks samen met Marlies Buurman senior beleidsmedewerker van ActiZ, de directie bij Bo vormend. ‘Door de versnippering en door het feit dat alle bestaande brancheorganisaties de kraamzorg koppelen aan de thuiszorg, is er nu onvoldoende focus op ons specifieke vakterrein’, reageert ze. ‘Onze sector is de laatste tijd duidelijk bezig met een professionaliseringsslag op alle gebieden. Bovendien zien we dat de aard van de organisaties die bij ons aangesloten zijn ook verandert. Vroeger was de koppeling tussen kraam- en thuiszorg min of meer vanzelfsprekend, maar tegenwoordig zie je steeds meer stand-alone kraamzorgorganisaties. Logisch? Ja, dat vind ik wel. Het enige dat de twee sectoren uiteindelijk met elkaar gemeen hebben is dat beide takken thuiszorg verlenen; de aard van het werk, de specifieke kennis, vaar­digheden en de doelgroep zijn natuurlijk niet te vergelijken. De kraamzorg is onderdeel van de totale keten rond de geboortezorg, de focus zou dan ook veel meer op deze keten moeten liggen.’

 

Focus van groot belang
De nieuwe brancheorganisatie moet ervoor zorgen dat de kraamzorg in de volle breedte meer aandacht krijgt. Toch kan dan de vraag gesteld worden of deze afsplitsing wel zo verstandig is. De VVT-sector, waartoe de kraamzorg op dit moment nog valt, telt immers bij elkaar meer dan een half miljoen medewerkers en is daarmee een bijzonder krachtige speler. ‘Klopt’, zegt Mariëtte van Driel, ‘maar met zo’n tienduizend werknemers in de kraamzorg loop je wel het risico dat je ondergesneeuwd raakt in dat veel grotere geheel. Met dit aantal medewerkers zijn we bijvoorbeeld twee keer zo groot als de ambulancezorg die overigens ook een eigen brancheorganisatie heeft. Wij vin­den die focus op de keten geboortezorg en op de sterk veranderende en zich ontwikkelende sector van groot belang.’

 

Wens van de leden
De fusie tussen de twee is overigens niet bedacht achter de burelen van de beleidsmakers. Al geruime tijd geven de leden aan dat er een grote behoefte is aan een eigen organisatie die zich volledig richt op de toekomst van de geboortezorg in ons land. Mariëtte: ‘In het afgelopen voorjaar zijn de besturen bij elkaar gekomen om te bekijken hoe we gezamenlijk de weg naar één brancheorganisatie konden in slaan. Uiteraard hebben we daar al snel ook de leden bij betrokken. Draag­vlak? Daar hebben we niet veel moeite voor hoeven doen. De leden waren nagenoeg unaniem toen dit voorstel werd gelanceerd.’

 

Over toetreding van Spot is de sectiedirecteur van BTN duidelijk. ‘Natuurlijk hebben we ook met Spot gesproken. Sterker nog, er zijn nog steeds ge­sprekken gaande. Op het moment van verschijnen van dit artikel is er wellicht al duidelijkheid of we op termijn als één organisatie verder gaan. Het zou in ieder geval mijn persoonlijke voorkeur hebben.’

 

Nieuwe visie
Wie samengaat, formuleert ook een nieuwe visie en nieuwe uitgangspunten. En dan is het makkelijk als de bestaande visies niet te ver uit elkaar liggen. Volgens Mariëtte van Driel is dat geen probleem. ‘Ik denk dat de praktijk uitwijst dat we het inhoudelijk al veel langer over allerlei zaken eens zijn. De aan­vliegroutes waren dan wel eens anders, het doel was vaak hetzelfde. Nu gaan we samen een nieuwe visie ontwikkelen natuurlijk. Leuk! Ik zie het als een mooie uitdaging.’ Ook cultuurverschillen ziet ze niet als een probleem. ‘ActiZ bestaat al langer dan BTN, heeft ook wat meer oudere en grotere organisaties onder haar leden. BTN stamt uit het begin van de jaren negentig en heeft logischerwijs een andere achterban. In de laatste jaren zijn die onderlinge verschillen trouwens steeds kleiner geworden.’
Volgens Mariëtte van Driel gaan de twee organisa­ties elkaar vooral goed aanvullen. ‘ActiZ is vanuit de historie veel meer en beter ingebed in de poli­tieke lobby. Dat doen ze erg goed. Ze zijn ook goed in de netwerken vertegenwoordigd. BTN is een organisatie die wat kortere lijnen heeft, wat directer is misschien. Het zijn allemaal eigenschappen die elkaar prima aanvullen en die we gaan samenbren­gen in een nieuwe organisatie. Het wordt het beste van twee werelden.’

 

Mooie en uitdagende taak
De nieuwe brancheorganisatie staat voor een mooie en uitdagende taak. Bo moet en wil namelijk een prominente rol vervullen in een sterk veranderend landschap waarvan hoogstens de contouren op dit moment zichtbaar zijn. Ook Mariëtte van Driel weet niet in welke richting de sector zich gaat ontwikkelen. ‘Ik vind echt dat het alle kanten op kan gaan. Onze ambitie is de volledige breedte van de geboortezorg. Vooralsnog is er nog veel werk te doen in de kraamzorg, daar ligt ook onze focus op, maar onze ambitie is de geboortezorg in de volle breedte. Of we dan ook onze doelgroep willen uitbreiden? Dat zou zomaar kunnen, ja. Ik denk dan vooral aan nieuwe entiteiten die gaan ontstaan binnen de geboortezorg. Kijk naar de ontwikkeling van de integrale bekostiging; in dat kader zou het best zo kunnen zijn dat er organisaties gaan ontstaan die een mix zijn van verloskunde, gynaecologen en kraamzorg om bijvoorbeeld de inkoop gezamenlijk te doen. Dat zou zomaar een organisatie kunnen zijn die bij ons lid kan worden. Ik denk dat we de toekomst met open vizier en niet te star tegemoet moeten treden.’

 

Professionalisering begeleiden
Bo wordt op bestuurlijk en directieniveau een mix van de huidige gezichten. Er komt een zevenkoppig bestuur dat wordt samengesteld uit het huidige geboortezorg bestuur van ActiZ en de klankbordgroep kraamzorg van BTN. Twee van die zeven bestuur­ders, Louis Schuerman en Marja Huizer vormen het dagelijks bestuur.

 

Mariëtte van Driel, ook nog actief als voorzitter van het Kenniscentrum Kraamzorg, steekt haar enthou­siasme niet onder stoelen of banken. ‘Het is mooi om als brancheorganisatie de professionalisering binnen onze sector te kunnen begeleiden. Goed dat we daar nu als aparte organisatie ook volledig de focus op kunnen leggen. Of we dat alleen gaan doen? Nee, natuurlijk niet. We gaan zeker de sa­menwerking opzoeken met partners die ook inhou­delijk op dit gebied actief zijn als het Kenniscentrum en bijvoorbeeld de NBVK. Ik verheug me erop!’

 

Tekst: Arnold Otten

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement