Nieuwsbericht | 29 oktober 2021

 

Ingediende moties begrotingsbehandelingen 2022 Ministerie van VWS

 

In navolging op dinsdag 26 oktober heeft op donderdag 28 oktober de verdere begrotingsbehandeling 2022 plaatsgevonden. De input die Bo hiervoor heeft geleverd kunt u lezen in dit nieuwsbericht. Aan het eind van de begrotingsbehandelingen hebben Kamerleden van BBB, JA21, SP, CDA, VVD moties ingediend omtrent belangrijke thema’s voor de kraamzorg. Over de moties zal naar verwachting in november worden gestemd. 

 

Op donderdag 28 oktober zijn een viertal moties ingediend die (mede) van invloed zijn op de kraamzorg. Hieronder staan de moties voor u op een rijtje gezet:

  • Kamerleden van der Plas (BBB) en Pouw-Verweij (JA21) hebben een motie over ‘ het Stagefonds Zorg verruimen naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg’ ingediend.
  • Kamerlid Hijink (SP) heeft een motie over ‘2,1 miljard euro extra vrijmaken voor zorgsalarissen’ ingediend.
  • Kamerleden Van den Berg (CDA) en de Vries (VVD) hebben een motie over ‘de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders’ ingediend.
  • Kamerlid de Vries (VVD) heeft een motie over ‘het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg’ ingediend.
  • Kamerleden Paulusma (D66) en Van den Berg (CDA) hebben een motie over ‘een onderzoek naar incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg’ ingediend.

Bo is blij dat er door de Kamerleden opnieuw aandacht is gevraagd voor het verruimen  van de subsidie Stagefondszorg voor de branche-erkende opleiding kraamzorg. Het nieuwe kabinet moet volgens de Minister beslissen over een verruiming van de regeling. Mogelijk dat een positieve stemming over deze motie deze besluitvorming overbodig maakt. Het afschaffen van de eigen bijdrage is ondanks de aandacht die hier op 26 oktober  aan is besteedt, niet via een motie kracht bij gezet. Dit blijft een punt van verdeeldheid waarvoor Bo, zich blijft inspannen.

 

Commissiedebat arbeidsmarkt 7 oktober
Eerder deze maand is in het commissiedebat arbeidsmarkt de vraag over het verruimen  van de subsidie Stagefonds voor de branche-erkende opleiding Kraamzorg, ook al gesteld door mevrouw Kuiken van de PvdA. Dit was naar aanleiding van de brief die Bo, ter input van het debat, aan de Tweede Kamerleden  heeft gestuurd. Het antwoord van de Minister op Kuikens  vraag  is dat de opleidingen binnen Stagefondszorg leiden tot een OCW erkend diploma, daar valt de branche-erkende opleiding niet onder. De mbo-opleiding Verzorgende IG – waarin de brancheverbijzondering Kraamverzorgende is opgenomen en studenten kunnen kiezen voor het keuzedeel Verdieping Kraamzorg- zit wel in het Stagefonds.

 

Uiteindelijk is het antwoord van de Minister de aanleiding geweest voor BBB om de motie in te dienen. De door OCW erkende MBO opleiding tot verzorgende-IG biedt geen zekerheid dat studenten na het behalen van het diploma aan de slag gaan als kraamverzorgende. Mede als antwoord op het beperkte potentieel via die verzorgende IG leerroute, heeft de afgelopen jaren een grote verschuiving plaatsgevonden naar de Branche-erkende leerroute. Opleiden via deze route is van essentieel belang voor de arbeidsmarkt in de kraamzorg;

 Gepubliceerd op 29 oktober 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement