Nieuwsbericht | 27 oktober 2021

 

Begrotingsbehandelingen 2022 Ministerie van VWS

 

Op dinsdag 26 oktober en donderdag 28 oktober zijn de begrotingsbehandelingen van het ministerie van VWS. Voorafgaand aan deze behandelingen heeft Bo de Tweede Kamer leden van de vaste commissie en minister de Jonge van input voorzien. Naar aanleiding daarvan zijn er in de eerste behandeling op dinsdag 26 oktober al een aantal kritische vragen met betrekking tot de kraamzorg gesteld.

 

De eerste brief van Bo pleit voor het afschaffen van de eigen bijdrage op kraamzorg, meer subsidiemogelijkheden voor de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende en meer financiële ruimte voor verder wetenschappelijk onderzoek binnen de kraamzorg.

 

Daarnaast hebben we als gezamenlijke geboortezorgpartijen (Bo Geboortezorg, KNOV en NVOG) een brief gestuurd waarin we betogen dat de eigen bijdrages in de geboortezorg afgeschaft moeten worden. Deze brief leest u hier.

 

Hieronder ziet u de belangrijkste vragen en opmerkingen die tijdens de eerste begrotingsbehandeling van dinsdag 26 oktober door de Tweede Kamer ter sprake zijn gekomen:

  • Om voldoende kraamverzorgenden op te kunnen leiden, pleit Caroline van der Plas (BBB) voor subsidiemogelijkheden voor de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende. Daarnaast is er volgens Caroline van der Plas een integraal plan nodig om personeel (kraamverzorgenden) aan te trekken en ook te behouden. Aan de minister is gevraagd of dit plan er met spoed kan komen.
  • Attje Kuiken (PvdA) brengt de eigen bijdrage op kraamzorg onder de aandacht. Zij vindt het moeilijk uit te leggen dat je ieder kind een goede start wilt geven en toch een eigen bijdrage vraagt voor de kraamzorguren. Om deze reden pleit het PvdA samen met een aantal andere partijen voor het verlagen en uiteindelijk afschaffen van de eigen bijdrage.
  • Corinne Ellemeet (GroenLinks) benadrukt dat vrouwen vaker het eigen risico volmaken en extra eigen bijdrages hebben, bijvoorbeeld rondom zwangerschap en geboorte.
  • Sylvana Simons (BIJ1) vraagt om een visie waarin o.a. geboortezorg beschikbaar wordt gemaakt voor eenieder die het nodig heeft.
  • Tot slot geeft Attje Kuiken (PvdA) aan dat nog niet zo lang geleden er 10 miljoen extra is vrijgemaakt voor de kraamzorg, juist om een betere cao en betere arbeidsvoorwaarden te kunnen realiseren, maar dat er van de uitvoering nog helemaal geen sprake is. Zij vraagt het kabinet dan ook hoe het niet alleen maar bij mooie woorden kan blijven, maar dat zorgmedewerkers de juiste waardering krijgen.

Op donderdag 28 oktober zijn de volgende begrotingsbehandelingen en ook hierover houden wij u op de hoogte.

 Gepubliceerd op 27 oktober 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement