Nieuwsbericht | 2 april 2019

 

 

Bo Geboortezorg zoekt nieuwe deelnemers voor de opleidingscommissie van CZO

 

Ga jij deelnemen in de opleidingscommissie van CZO?

 

Wil je:

  • Meedenken over het landelijk opleidingsbeleid?
  • Zorgen voor kwalitatief goede kraamzorgopleidingen?

 

Branche-erkende opleiding
Bo heeft de erkenning en het toezicht van de branche-erkende opleiding Kraamzorg bij het College Zorg Opleidingen (CZO) ondergebracht. CZO houdt zich specifiek bezig met het toezicht op de kwaliteit van de zorgopleidingen en voert voor de kraamzorg de erkenningsregeling voor de verkorte opleiding kraamzorg uit. Het toezicht op de branche-opleiding kraamzorg wordt hiermee geïntegreerd in het vigerende toezicht dat het CZO houdt op opleidingen uit andere branches (NVZ, NFU, AZN, BKTN, VGKV).
Momenteel wordt samen met een opleidingscommissie gewerkt aan een nieuwe erkenningsregeling.

 

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie zoekt nieuwe leden!

Momenteel zijn de commissieleden bezig met het formuleren van de opleidingseisen. Helaas heeft 1 commissielid onlangs de opleidingscommissie verlaten. Daarom is Bo nu op zoek naar 1 of meer nieuwe commissieleden.
De opleidingscommissie bestaat uit:
– vertegenwoordigers vanuit de werkgevers
– inhoudsdeskundigen, zoals praktijkopleiders
– deelnemers met een onderwijsachtergrond vanuit opleiders

 

Taken van de opleidingscommissie
De opleidingscommissie ondersteunt de directeur-bestuurder in haar taak om toezicht te houden op de kwaliteit van de branche opleidingen. Hiertoe vervult de opleidingscommissie de volgende taken:

1. Het ontwikkelen van landelijk opleidingsbeleid voor de zorgopleiding rekening houdend met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen door het;
– definiëren en actualiseren van het deskundigheidsgebied;
– formuleren van landelijke eindtermen voor de opleiding;
– ontwikkelen van criteria voor de theoretische scholing, de beroepspraktijkvorming en de praktijkleerplaatsen.
2. Het verrichten van specifieke werkzaamheden ten behoeve van de kwaliteit en de continuïteit van de opleidingen die voortvloeien uit de opleidingsspecifieke regelingen en procedures.

 

Tijdsinvestering
Op basis van 4 bijeenkomsten per jaar is de tijdsinvestering ongeveer 36 uur op jaarbasis. Dit is inclusief voorbereiding van de overleggen en uit de commissie voortvloeiende werkzaamheden als het houden van audits. Commissieleden ontvangen geen vacatiegelden.

 

Ben je geïnteresseerd om deel de nemen aan de opleidingscommissie, neem dan contact op met Bo via p.boogaard@bogeboortezorg.nlGepubliceerd op 2 april 2019
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement