Nieuwsbericht | 30 oktober 2021

 

Brief minister d.d. 25 oktober: arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

 

Minister de Jonge heeft d.d. 25 oktober een brief verstuurd aan de Tweede Kamer over het arbeidsmarktbeleid en opleidingen in de zorgsector. In deze brief gaat de minister in op toezeggingen die zijn gedaan tijdens het commissiedebat Arbeidsmarkt in de zorg van 7 oktober, over de onderwerpen zeggenschap, het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg.

 

De minister schrijft in zijn brief dat, in het kader van arbeidsmarktbeleid, mogelijkheden moeten worden aangegrepen om met tijdbesparende technologieën en digitalisering het werk anders te gaan organiseren. Ook moet worden ingezet op de waardering, het behoud en de instroom van zorgprofessionals. Dat vraagt om meer flexibel opleiden voor de toekomst, goede arbeidsvoorwaarden, goed werkgeverschap en een versterking van zeggenschap van zorgverleners.

 

Als onderdeel van goed werkgeverschap, heeft de minister toegezegd om te onderzoeken of het mogelijk is om bestuurders en toezichthouders in de zorg te verplichten lid te worden van een beroepsvereniging en een accreditatieproces te laten afronden. Gezien de demissionaire status van het kabinet wordt verdere besluitvorming overgelaten aan een volgend kabinet.

 

Daarnaast benadrukt de minister in zijn brief de bijdrage van Het Potentieel Pakken (HPP) en de tussentijdse resultaten die dit initiatief heeft opgeleverd. Het doel van HPP is om d.m.v. intensieve trajecten, bootcamp trainingen, bewustwording en informatie de deeltijdfactor in de zorg te verhogen. De schaal waarop deze trajecten en trainingen plaatsvinden wordt aankomende maanden uitgebreid, door toenemende interesse.

 

Tot slot, geeft de minister in zijn brief reactie op de vraag van mevrouw van Kuiken van de Pvda over het verruimen van de subsidie Stagefonds voor de branche erkende opleiding Kraamzorg. Hierover heeft Bo u eerder geïnformeerd per nieuwsbericht. Lees hier meer!Gepubliceerd op 30 oktober 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement