Cao Kraamzorg: alsnog rust en duidelijkheid in de sector 

 

Op 15 december 2016 hebben Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en de vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de eerste cao Kraamzorg. Na een eerste afwijzing in februari door de vakbonden zijn de partijen nu toch tot een definitieve cao Kraamzorg gekomen!

 

De leden van Bo hebben in januari ingestemd met dit akkoord. De achterban van de bonden hebben toen niet kunnen instemmen met het onderhandelaarsakkoord. Zij hebben veelal niet positief op de reiskostenregeling gereageerd en op basis daarvan het volledige akkoord afgewezen. Het voorstel van de bonden om de reiskostenregeling in zijn geheel te schrappen om zo alsnog tot een akkoord te komen vond bij Bo geen grond omdat met het onderhandelaarsakkoord een totaalpakket is afgesloten.

Bo heeft de bonden opgeroepen om tot een voorstel te komen wat wel gedragen kan worden; hier hebben zij gehoor aan gegeven. Het onderhandelaarsakkoord van 15 december blijft volledig in tact met uitzondering van de reiskostenvergoeding. In plaats van de volledig afbouwregeling wordt daarin alleen de eerste stap in 2017 opgenomen.

 

‘Bo Geboortezorg is zich blijven inzetten om alsnog tot een cao te komen. Gezien de omvang en eigenheid van de branche, verdient deze sector en haar medewerkers een eigen cao met een daarbij passende loonontwikkeling. Bo is dan ook erg blij dat deze stap naar inhoudelijke arbeidsvoorwaardenvorming nu gezet is!’, zegt Mariette van Driel, directeur Bo Geboortezorg.

 

Bo is blij met het bereikte akkoord, maar vindt het jammer dat het komen tot een akkoord zo lang heeft geduurd. De werkgevers in de kraamzorg moeten de wijzigingen n.a.v. het akkoord per januari 2017 doorvoeren. Dit levert een hoop extra werk en administratie op.

 

Het onderhandelaarsakkoord blijft verder helemaal intact.

De cao Kraamzorg heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017. De overeengekomen algemene structurele salarisstijging bedraagt: 0,65% per 1 januari 2017 en 1% per 1 juli 2017. De opbouw van de eindejaarsuitkering zal met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd van 5,7% naar 6% en bedraagt vanaf 1 januari 2018 6,2%. De inconveniëntentoeslag wordt vanaf 1 januari 2017 ook uitbetaald over verlofuren van de medewerker.
Klik hier voor het akkoord.

 

Uitwerking cao Kraamzorg

De kraamverzorgenden worden momenteel door de vakbonden geïnformeerd over de bereikte oplossing. Vervolgens wordt verder gegaan met de uitwerking van het cao-akkoord. De partijen zullen zich dan focussen op de tekst, het aanmelden van de cao en het aanvragen van een algemeenverbindendverklaring. Ook zullen zij aan de slag gaan met protocolafspraken die o.a. gericht zijn op arbeidstijdenmanagement en verzuim.Gepubliceerd op 6 april 2017
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement