Nieuwsbericht | 9 april 2019

 

 

Doe deze week de aanvraag voor een subsidie voor projecten duurzame inzetbaarheid!

 

Van 8 tot en met 12 april, nu dus (!), kunt u een aanvraag doen voor een subsidie voor projecten omtrent duurzame inzetbaarheid.

 

De subsidie

De overheid stelt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers moeten verbeteren. De subsidie die organisaties kunnen aanvragen bedraagt maximaal €12.500,-. Met deze subsidie kunnen organisaties de helft van de advieskosten voor projecten in duurzame inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen. De subsidie is dus alleen bedoeld voor de kosten van een externe adviseur die helpt bij het project. Voor het krijgen van de subsidie moet de organisatie zelf de andere helft van de kosten betalen. Bovendien moeten de subsidiabele kosten op minimaal €12.000,- zijn begroot en mag het project maximaal 12 maanden duren.

 

Aanvraagprocedure

Het proces bestaat uit meerdere stappen die tijdsgebonden zijn:

  1. Het indienen van de aanvragen: in een van de drie genoemde tijdvakken;
  2. Het beoordelen van de aanvragen: uiterlijk binnen achttien weken na sluiting van het tijdvak;
  3. Het uitvoeren van het project: projectperiode duurt maximaal 12 maanden;
  4. Het declareren van de einddeclaratie: uiterlijk zes weken na het aflopen van de projectperiode;
  5. Het beoordelen van de einddeclaratie: betaling binnen 90 dagen nadat het verzoek tot vaststelling van de subsidie door ons is ontvangen.

 

De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij Uitvoering van Beleid. Om de kans op het krijgen van de subsidie te vergroten kunt de subsidieregeling en de brochure over de regeling doornemen. Hier vindt u tips voor een succesvolle aanvraag van de subsidie.

 

Indien u al eens een subsidie heeft gekregen voor een project binnen duurzame inzetbaarheid heeft u geen recht op nog een subsidie.

 

Uitkering van de subsidie

De looptijd van het project start op de dag na dagtekening van de subsidieverlening. Binnen zes weken na afloop van het project moet de organisatie een einddeclaratie indienen. Wanneer deze is goedgekeurd door Uitvoering van Beleid, krijgt de organisatie het subsidiebedrag uitbetaald.

 

Geen aanspraak op deze subsidie maar wel bezig met duurzame inzetbaarheid?

Mocht u geen aanspraak kunnen maken op deze subsidie, maar bent u wel bezig met duurzame inzetbaarheid? Kijk dan eens naar de subsidie van de werkgeversvereniging AWVN, FNV en CNV Vakmensen. Gepubliceerd op 9 april 2019
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement