DPIA Tool

 

Op 19 april heeft Bo Geboortezorg voorlichting gegeven over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierbij is onder andere het stappenplan dat door Bo is ontwikkeld toegelicht.

 

Stap 5 focust zich op het uitvoeren van een data protection impact assesment (DPIA). Een DPIA is als het ware een test die uitgevoerd dient te worden om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Aan de hand van een dergelijke test kunnen maatregelen getroffen worden om de geconstateerde risico’s, die uit de DPIA volgen, te beperken.

 

Tijdens de bijeenkomst van 19 april is toegelicht dat de Franse toezichthouder op de wet AVG, het CNIL, een tool heeft ontwikkeld voor het uitvoeren van een DPIA. Dit platform, voor het maken van DPIA’s, is tevens in het Nederlands ontwikkeld.

 

Een verwijzing naar deze tool stond nog niet opgenomen in het AVG stappenplan. In de geüpdatete versie is een link naar deze tool opgenomen.

 

Op 25 mei dient u compliant te zijn aan de AVG. Bent u al begonnen met het AVG stappenplan van Bo?

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement