Evaluatie experimenten Integrale bekostiging

 

Zowel het RIVM als de NZa houden zich bezig met de formele evaluatie van experimenten Integrale Bekostiging. Van het RIVM wordt op korte termijn de 1erapportage rond de nulmeting verwacht. De evaluatie van de NZa focust zich met name op de keuzevrijheid van zwangeren. In het kader hiervan heeft de NZa, namens VWS, Bo verzocht om uw medewerking te vragen aan een enquête-onderzoek.

 

Het formele verzoek vindt u hier: NZa-verzoek om medewerking uitvraag cliëntervaringen_nieuw.

 

Uw medewerking is vrijblijvend maar wordt wel ten hoogste op prijs gesteld. Wanneer u bereid bent om uw medewerking te verlenen kunt u dit aangeven door een mail te sturen aan gdewinter@perined.nl. Perined is de uitvoerder van het onderzoek in opdracht van de NZa.

 

Voor de goede orde geeft Bo u mee dat u uw cliënten in dit geval expliciet om toestemming moet vragen voor het verstrekken van de gevraagde gegevens. Hierbij moet ook het doel van het onderzoek afgebakend en duidelijk geformuleerd zijn.

 

De verstrekte gegevens worden alleen voor dit onderzoeksdoel gebruikt en daarna direct vernietigd. Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de NZa of Perined.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement