Nieuwsbericht | 3 november 2021

 

Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

 

In 2016 is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) vastgesteld waarin de basiszorg die elke (aanstaande) zwangere of kraamvrouw aangeboden zou moeten krijgen is beschreven. Conform de opdracht in het bijbehorende implementatieplan heeft het CPZ de zorgstandaard vijf jaar later gemonitord en geëvalueerd. Met als resultaat het rapport ‘Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, een meta-analyse en aanbevelingen voor de toekomst’.

 

Dit rapport biedt een meta-analyse van een groot aantal recente onafhankelijke evaluaties van deelaspecten van de (implementatie van de) ZIG. Uit de evaluatie blijkt dat het veld vele stappen heeft gezet en grote delen van de zorgstandaard met succes heeft geïmplementeerd. Echter, is ook gebleken dat een aantal elementen van de Zorgstandaard ofwel niet te implementeren ofwel onuitvoerbaar was. De evaluaties bevestigen dat factoren van zowel binnen als buiten de geboortezorg van invloed zijn op het complexe netwerk van de integrale geboortezorg.

Geconcludeerd kan worden dat verschillende randvoorwaarden die nodig zijn om de ZIG te kunnen implementeren (o.a. sturingsinformatie, gegevensuitwisseling, organisatie, bekostiging) vijf jaar na introductie van de ZIG nog niet op orde zijn. Daarnaast wordt op diverse terreinen de invulling van integrale geboortezorg en elementen uit de zorgstandaard door verschillende disciplines en partijen uiteenlopend en nog steeds vanuit het eigen perspectief en belang geïnterpreteerd, zowel op landelijk als regionaal niveau.

 

Het rapport is aangeboden aan het ministerie van VWS en aan het Zorginstituut. Het rapport biedt daarnaast input voor de werkgroep Zorgstandaard van het CPZ die bezig zijn met de herziening van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.

 

Klik hier om het gehele evaluatierapport te lezen.Gepubliceerd op 3 november 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement