Nieuwsbericht | 22 oktober 2021

 

Handreiking ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ bij zwangeren in een kwetsbare situatie is beschikbaar

 

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ ligt voor behandeling in de Eerste Kamer. Door deze wet krijgen alle gemeenten de taak om een PHB JGZ aan te bieden aan toekomstige gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Om het PHB JGZ goed uit te voeren is samenwerking tussen de JGZ, kraamzorg, verloskunde en gemeenten essentieel. Om deze samenwerking te ondersteunen heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de handreiking PHB JGZ ontwikkeld. Deze handreiking is vanaf nu beschikbaar.

 

De handreiking schetst de kaders voor de uitvoering van het PHB JGZ. De handreiking biedt hierbij ruimte om de samenwerking op lokaal niveau aan te passen. De handreiking PHB JGZ dient, na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), ter ondersteuning van alle bij de zorg voor zwangeren betrokken professionals. Eveneens biedt het handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het PHB JGZ. U vindt de handreiking en bijbehorende materialen op de website van het NCJ.Gepubliceerd op 22 oktober 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement