Nieuwsbericht | 20 januari 2021

 

Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op Covid-19

 

Sinds december kunnen werkgevers via bedrijfsartsen en arbodiensten centraal ingekochte sneltesten bestellen om hun werknemers te laten testen om verspreiding van Covid-19 op de werkvloer te voorkomen en hiermee een veilige en gezonde werkplek, naast continuïteit van de werkzaamheden, te bevorderen.

 

De handreiking Testen binnen bedrijven en ondernemingen op Covid-19 is opgesteld om met name bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor richting te geven aan een juiste uitvoering van de Covid-19-testen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een Toolkit gepubliceerd met informatie over het opzetten van een testfaciliteit.

 

De werkgever moet de testen aanvragen bij een testaanbieder. Wanneer een werknemer door zijn werkgever wordt aangemeld voor een test, vindt de onderliggende verwijzing plaats onder verantwoordelijkheid van de (bedrijfs)arts. De uitvoering van het testen kan onder (gedelegeerde) verantwoordelijkheid van de arts plaatsvinden door bijvoorbeeld een verpleegkundige of doktersassistent. Binnen de test locatie wordt erop toegezien door de verantwoordelijk arts dat het personeel bevoegd, bekwaam en goed getraind en geïnstrueerd is.

 

Het kabinet werkt aan een vergoeding voor arbodiensten en bedrijfsartsen voor het afnemen van testen conform het huidige testbeleid (testen bij klachten en voor risicogroepen) bij werknemers, waarmee indirect ook werkgevers financieel worden tegemoetgekomen. Eind januari zal ook de helpdesk online staan waar werkgevers en bedrijfsartsen terecht kunnen met al hun vragen. Zodra hier meer over bekend is zal Bo hierover informeren.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement