Nieuwsbericht | 19 oktober 2021

 

Heeft u uw statuten al gecontroleerd?

 

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) officieel van kracht. De wet omvat nieuwe maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen en coöperaties. Bo heeft de belangrijkste wijzigingen in een overzicht verzameld. Controleer via onderstaand overzicht of uw statuten nog in lijn zijn met deze regeling!

 

In onderstaand overzicht staan de wijzigingen onder de WBTR opgenomen.

 • Raad van commissarissen
  Een wettelijke basis is opgenomen voor het instellen van een RvC of een RvT voor verenigingen en stichtingen. Voorheen bestond hiervoor geen expliciete wettelijke grondslag.
 • Monistisch systeem
  Het is voor alle rechtspersonen mogelijk om een one-tier board, ook wel monistisch systeem, in te stellen. Het bestuur bestaat in dat geval uit een uitvoerende en niet uitvoerende bestuurder.
 • Taak bestuurders en toezichthouders
  De taken van bestuurders en toezichthouders moeten in de statuten van stichtingen, verenigingen en coöperaties zijn opgenomen. Voorheen bestond hiervoor geen expliciete wettelijke grondslag.
 • Aansprakelijkheid
  Een bestuurder/toezichthouder van een stichting of vereniging kan aansprakelijk worden gesteld in geval van faillissement van de rechtspersoon wanneer zij hun taken onbehoorlijk hebben vervuld. Ook geldt er voor diegene die aan een jaarrekening plicht zijn onderworpen een bewijsvermoeden, als kort gezegd, hun boekhouding niet op orde is.
 • Tegenstrijdig belang
  Regeling voor alle rechtspersonen gelijk getrokken. Bestuurder of toezichthouder met direct of indirect tegenstrijdig belang mag niet deelnemen aan besluitvorming.
 • Belet en ontstentenis
  Verplicht een regeling in statuten op te nemen als bij alle bestuurders of toezichthouders sprake is van ontstentenis of belet.
 • Ontslag bestuurder of commissaris stichting
  De rechter heeft meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder en/of toezichthouder van een stichting te ontslaan. Gronden van ontslag staan in de wet opgenomen.
 • Meervoudig stemrecht.
  Voor stichtingen, verenigingen en coöperaties geldt (net als nu al geldt voor BV en NV) dat een bestuurder of toezichthouder niet méér stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of toezichthouders samen.

 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de wijzigingen.Gepubliceerd op 19 oktober 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement