Nieuwsbericht | 9 mei 2019

 

 

Jaarverantwoording 2018

 

Tot uiterlijk 1 juni 2018 kunnen de jaarrekeningen met behulp van de webtool DigiMV worden aangeleverd, evenals de prestatiegegevens. De gegevens-set wordt vervolgens gepubliceerd door het CIBG. Hierna kunnen de gegevens worden geraadpleegd door stakeholders en maatschappij.

 

Kraamzorgorganisaties zijn niet verplicht tot het aanleveren van JMV. Indien u voorheen via JMV heeft verantwoord krijgt u een brief met de persoonlijke code voor DigiMV. Indien u in december geen brief van het CIBG heeft ontvangen maar wel via JMV wilt verantwoorden, kunt u zelf een code aanvragen. Dit kunt u hier doen.

Het CIBG heeft een stappenplan opgesteld voor het juist invullen en aanleveren van uw verantwoordingsgegevens in DigiMV. U vindt dit stappenplan hier.

 

WNT gegevens

WNT-gegevens hoeven vanaf verslagjaar 2017 niet meer in een aparte vragenlijst te worden ingevuld. De gegevens moeten nog steeds openbaar worden gemaakt, maar vanaf 2017 enkel in de financiële jaarstukken. Wanneer u verantwoording levert via JMV betekent dit dat u minder hoeft vast te leggen in de administratie. Wanneer u niet via JMV aanlevert, dient u alsnog WNT-gegevens openbaar te maken op het internet. Deze gegevens moeten, uiterlijk 1 juli, makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld op uw website. Voor antwoord op veel gestelde vragen over WNT kijkt u hier.

 Gepubliceerd op 9 mei 2019
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement