Nieuwsbericht | 31 augustus 2021

 

Kennisdocument oproep in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ter verduidelijking van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een kennisdocument opgesteld. Het document gaat in op wet- en regelgeving met betrekking tot oproepkrachten. Ook is de recente verduidelijking van 1 juli 2021 over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang opgenomen. Lees hieronder de meest belangrijkste punten.

  • Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden. Alle arbeidsovereenkomsten, ook die niet gelden als oproepovereenkomsten, tellen mee voor de berekening van de periode van 12 maanden en de tussenpoos.
  • Ten minste 4 dagen van tevoren moet de werknemer worden opgeroepen. Werkdagen tellen niet mee. De 4 dagen-termijn sluit aan bij artikel 4:2 van de Arbeidstijdenwet.
  • Per 1 juli 2021 geldt dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk na twee maanden in moet gaan. Dus op de eerste dag van de vijftiende maand. De werkgever moet het aanbod vaste arbeidsomvang aanbieden binnen één maand nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd. De werknemer heeft vervolgens één maand om het aanbod te accepteren. Indien dit niet gebeurd, vervalt het aanbod.

Voor meer informatie, open hier het kennisdocument!Gepubliceerd op 31 augustus 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement