Motie integrale bekostiging aangenomen

 

Minister Schippers wil onderzoeken of de invoer van het integrale tarief geboortezorg met ingang van 1 januari 2017 een reële optie is. Maar geeft daarbij wel aan dat dit tarief fasegewijs ingevoerd gaat worden. Integrale zorg is het doel, niet het integrale tarief. Dit was haar reactie op vragen van Kamerleden op het Algemeen Overleg (AO) Zwangerschap en geboorte van 25 november jl. De eigen bijdragen en preventie bleken ook belangrijke thema’s tijdens dit AO. In het vervolgdebat is een motie over integrale bekostiging aangenomen.

 

Lees het uitgebreide verslag AO via bijgaande link

Lees hier de motie over integrale bekostiging

 

Kraamzorg in het pakket
Alle Kamerleden waren unaniem over het belang van kraamzorg als noodzakelijke zorg en verheugd dat kraamzorg in het pakket gehandhaafd blijft. Mevrouw Wolbert (PvdA) wees de minister er nog op dat het komen tot Kraamzorg op Maat geen verkapte bezuinigingsmaatregel moet zijn, maar dat dat ook kan betekenen dat er juist meer zorg nodig is, met name bij de kwetsbare gezinnen.

 

Eigen bijdragen
Zoals bij bijna elk debat in de Tweede Kamer, was ook dit keer het afschaffen van de eigen bijdrage een belangrijk onderwerp. Minister Schippers heeft beloofd zich te verdiepen in de business case voor het afschaffen van de eigen betaling bij de poliklinische bevalling. Bij zorgverzekeraars zou deze business case al uitgewerkt zijn. ActiZ en BTN zullen in de lobby richting de zorgverzekeraars en politiek in het licht van deze business case nogmaals de eigen bijdrage kraamzorg agenderen.

 

Veel goede samenwerkingsinitiatieven
Arno Rutte (VVD) had zijn debuut in deze vaste Kamercommissie. Hij gaf aan dat in de voorbereiding naar dit debat toe, hij onder de indruk is geraakt van de goede en mooie initiatieven op het gebied van samenwerking. Tijdens zijn werkbezoeken, onder meer bij Bo Geboortezorg leden heeft hij gezien hoe goed de kraamzorg en de verloskundigen samen kunnen werken, bijvoorbeeld in Centering Pregnancy en bij geïntegreerde huisbezoeken.

 

De rol van kraamzorg in preventie
Ook was er tijdens dit debat veel aandacht voor preventie. Het College Perinatale Zorg heeft een plan van aanpak preventie gemaakt. De minister heeft desgevraagd de Kamer beloofd om te onderzoeken welke rol de kraamzorg binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) heeft en welke (potentiele) rol kraamzorg speelt op het gebied van preventie.

 

Inzet Bo Geboortezorg
In de aanloop naar dit AO heeft Bo Geboortezorg zoals altijd weer veel geïnvesteerd in de persoonlijke contacten met de Kamerleden (bijvoorbeeld middels een aantal werkbezoeken bij onze leden), met de ambtenaren van VWS en input geleverd op de factsheet van het CPZ. Het geven van ruimte om te komen tot kraamzorg op maat en de vele investering die de sector momenteel aan het doen is op het gebied van professionalisering en onderzoek waren daarbij belangrijke punten. Daarbij hoort de conclusie dat kraamzorg kernpartner in de geboortezorg is. Ook het afschaffen van de eigen bijdrage kraamzorg en het integrale tarief als middel en niet als doel, maar de integrale zorg als doel met daarop aansluitende bekostiging, zijn de punten die we onder de aandacht hebben gebracht. Veel van deze punten zijn tijdens dit debat overgenomen.

 

Vervolgdebat 17 december 2015
De kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Carla Dik Faber (ChritstenUnie) hebben een motie ingediend over integrale bekosting tijdens het vervolgdebat geboortezorg op 17 december jl. Zij pleiten voor gefaseerde en zorgvuldige invoering. 148 van de 150 Kamerleden hebben vóór de motie gestemd. De Kamer heeft wel aangegeven dat de randvoorwaarden voor een goede invoering nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd en dat daarvoor een ingrijpende beleidswijziging nodig is. Zorgvuldige invoering is noodzakelijk, aldus de Tweede Kamer.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement