Nieuwsbericht | 26 januari 2021

 

 

Online gesprekshandleiding bij onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

In de nieuwsbrief van week 48 informeerden wij u al over het onderzoek van het Jonker & Verweij instituut naar de stand van zaken rond huiselijk geweld en kindermishandeling:

‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’.

 

Recent is bij deze publicatie een gesprekshandleiding verschenen om de onderzoeksresultaten in de eigen organisatie te bespreken. Wellicht een bruikbaar instrument voor uw aandacht functionaris of het management. De gesprekshandreiking vindt u hier.

 

Door het uitgebreide onderzoek zijn we veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. We zien dat het anderhalf jaar na de melding beter met hen gaat. Maar we zijn er nog niet! Er is ook geen eenvoudige oplossing om passende hulp aan al deze gezinnen te bieden. De online gesprekshandreiking helpt je verdere stappen te nemen. Het is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld. Met de praktische handreiking kun je op een constructieve wijze met elkaar verder spreken over de onderzoeksresultaten. Met als doel aanknopingspunten te vinden voor verbetering van de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Vervolgens kun je die heel concreet uitwerken in beleid en vervolgstappen.

 

Hoe ziet die handreiking eruit?

Deze gesprekshandreiking focust op vijf belangrijke thema’s die uit het onderzoek naar voren komen. Elk thema start met een mini-college met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Daarna een ‘gespreksstarter’: professionals vertellen wat zij in hun werkpraktijk rondom dit thema ervaren. Vervolgens zijn er themavragen en discussiepunten, met telkens een korte toelichting en aanvullende informatie. Het geheel is zo opgebouwd dat je met elkaar hele concrete doelen en vervolgstappen vastlegt die helpen om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement