Nieuwsbericht | 12 januari 2021

 

PBM- en testbeleid na Covid-19 vaccinatie

 

Op 6 januari 2021 is gestart met het vaccineren tegen Covid-19. Het RIVM heeft de uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis en de uitgangspunten PBM bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangevuld met informatie voor zorgmedewerkers die gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Vooralsnog brengt de vaccinatiestatus van de zorgmedewerker geen veranderingen met zich mee voor het testbeleid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Zorgmedewerkers die het Covid-19 vaccin hebben gehad moeten PBM blijven dragen zoals beschreven in de infographic van Bo. Bij Covid-19 gerelateerde klachten laat de (gevaccineerde) zorgmedewerker zich testen en blijft thuis tot de testuitslag bekend is. Reden hiervoor is dat de vaccinatie geen 100% bescherming biedt, ook is nog niet bekend hoe lang de vaccinatie beschermt en of de persoon die gevaccineerd is het virus niet meer over kan dragen. Hierom wordt het zekere voor het onzekere genomen en blijft het bestaande test- en PBM-beleid gehandhaafd.

 

Meer informatie over het test- en PBM beleid voor de kraamzorg vindt u hier.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement