Nieuwsbericht | 8 januari 2021

 

 

Per 1 juli 2021: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 

Op 11 december jl. is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) officieel in Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe wet gaat per 1 juli 2021 van kracht en kondigt nieuwe maatregelen aan ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen en coöperaties.

 

Onder de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) wordt voor stichtingen, verenigingen en coöperaties duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De wet bevat regelingen over toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis.

 

Ter voorbereiding van de WBTR is het van belang de huidige statuten tegen het licht te houden zodat inzichtelijk wordt welke bepalingen (op termijn) dienen te worden aangepast of aangevuld. Om entiteiten hierin te begeleiden is op initiatief van de Nederlandse Associatie Verenigingen en Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepende de website ‘WBTR: samen bestuur en toezicht op orde’ opgericht. Deze website biedt een online stappenplan aan waarin je langs alle eisen van de WBTR wordt geleidt en wordt aangegeven hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Dit programma is vanaf 19 januari beschikbaar. Houdt de website in de gaten voor verdere updates, en klik hier voor aanmelden voor nieuwsbrief.

 

 

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement