Nieuwsbericht | 15 januari 2021

 

Pilot zzp-module gestart, test nu!


Kraamzorgorganisaties die in de aankomende tijd een zzp’er inhuren kunnen hiervoor de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA) testen; een online web module die opdrachtgevers in de toekomst mogelijk meer duidelijkheid biedt of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen. Het betreft een pilot van zes maanden, waar aan de uitkomsten geen zekerheid kan worden ontleend. Na afloop van de module wordt gevraagd mee te werken aan een enquête over o.a. de gebruikersvriendelijkheid van deze tool.

 

De zogeheten zzp-module bestaat uit een online vragenlijst waarna opdrachtgevers te weten komen of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Op basis van de beantwoorde vragen geeft de web module een indicatie van de arbeidsrelatie waarbij de volgende uitkomsten mogelijk zijn:

  • Opdrachtgeversklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht.
  • Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking)
  • Geen oordeel mogelijk: op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

 

Voor nu fungeert de pilot enkel als voorlichtingsinstrument waar aan de uitkomsten geen rechtszekerheid kan worden ontleend.

 

Test nu de online webmodule via deze link! Voor meer informatie over de pilot klik hier voor de Q&A.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement