Nieuwsbericht | 25 januari 2021

 

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

 

De ministers Van ’t Wout, Hoekstra, Koolmees en staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief hebben op 21 januari jl. per kamerbrief de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket aangekondigd. Dit vanwege de verzwaarde maatregelen en de lockdown waar Nederland zich in bevind. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

 

Het economisch steun- en herstel pakket is op verschillende onderdelen uitgebreid. Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste verruimingen:

  • NOW-subsidie: Het vergoedingspercentage van de NOW-subsidie wordt verhoogd van 80 naar 85 % van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart;
  • Belasting: De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen wordt verlengd tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen;
  • Administratieve verplichtingen loonheffing:  Tot en met 30 juni 2021 geldt dat de Belastingdienst geen consequenties verbindt aan het niet voldoen van alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. Dit moet wel een gevolg zijn van het voorgeschreven thuiswerken en de regel om 1,5 meter afstand te houden. Zodra het weer kan, moeten deze administratieve verplichtingen alsnog worden nagekomen;
  • Onbelaste vaste reiskostenvergoedingen: Tot 1 april 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.
  • Werkkostenregeling: Voor 2021 blijft de vrije werkkostenruimte 3% over de eerste €400.000. Boven de €400.000 wordt de ruimte in 2021 verlaagd van 1,2% (2020) naar 1,18%.

Voor meer informatie over de huidige financiële regelingen waarop u aanspraak kan maken bij de overheid klik hier.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement