Nieuwsbericht | 23 september 2021

 

Versoepeling Covid-19 maatregelen

 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september heeft het kabinet aangegeven een aantal maatregelen te versoepelen. De belangrijkste versoepeling is het loslaten van de 1,5 meter maatregel. Vanaf 25 september geldt: 1,5 meter afstand hoeft niet, mag wel. Op basis van deze versoepeling wordt het kraamzorgbeleid aangepast.

 

Landelijke advies maatregelen kraamzorg

In afstemming met de Taskforce Covid-19, adviseert Bo Geboortezorg vanaf 25 september 2021 de volgende maatregelen aan te houden:

  • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
  • 1,5 meter afstand houden is geen verplichting meer, maar blijft wel verstandig.
  • Vanaf risiconiveau ‘waakzaam’ vervalt het advies om een mondkapje te dragen binnen de 1,5 meter maar kan de kraamverzorgende hier wel voor kiezen. Binnen 1,5 meter afstand geldt nog steeds het RIVM advies om vanaf landelijk inschalingsniveau ‘zorgelijk’ en hoger een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te gebruiken in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt.
  • Voor de niet-geïmmuniseerde* kraamverzorgende geldt het dringende advies binnen 1,5 meter afstand altijd een mondkapje te dragen. Voor zowel haar eigen veiligheid als die van de cliënt.
  • Volledige persoonlijke beschermingsmiddelen blijven ter beschikking van medewerkers die zich in deze situatie (nog) niet veilig voelen, ook als zij geïmmuniseerd zijn.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden ingezet op verzoek van het kraamgezin.

 

Maatregelen per risiconiveau

De afgelopen periode heeft Bo gewerkt met maatregelen per risiconiveau (weergegeven op de infographic). Hierin werden ook maatregelen m.b.t. de intake en kraamvisite toegelicht. Met het vervallen van de 1,5 meter afstand maatregel, komen de maatregelen op deze onderwerpen te vervallen. Intakes kunnen weer fysiek plaatsvinden (met triage) en voor kraamvisite geldt geen maximaal aantal.

 

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting

Bij een (verdenking op) besmetting wordt de 1,5 meter afstand maatregel niet losgelaten. In deze situatie draagt de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen als zij binnen 1,5 meter van de cliënt werkt. De medewerker houdt daarnaast zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van de cliënt.

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

 

Een uitgebreide toelichting op de huidige maatregelen vindt u hier. Meer informatie over de PBM leest u hier.

 

Registratie vaccinaties en toegangsbewijs in de zorg

Tijdens de persconferentie van 14 september heeft demissionair minister De Jonge aangeven werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om vast te leggen of iemand gevaccineerd is omdat deze werkgevers een verantwoordelijkheid hebben voor een veilige zorgomgeving voor patiënten. Dit wordt geen plicht, maar kan gebruikt worden als dat behulpzaam is én alleen in de zorg. Daarnaast wil het Kabinet verkennen of en hoe het coronatoegangsbewijs in de zorg, maar ook in andere werksituaties gebruikt zou kunnen worden. Bo volgt deze ontwikkelingen en houdt u op de hoogte.

 

 

*Definitie immuun: Je wordt als immuun beschouwd als je:

  • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie hebt afgerond van Pfizer, Moderna of AstraZeneca OF
  • 14 dagen of langer geleden 1 doses van één van deze vaccins hebt gekregen na een doorgemaakte Corona infectie OF
  • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin hebt gekregen; OF
  • Minder dan 6 maanden geleden Corona hebt doorgemaakt.

 Gepubliceerd op 23 september 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement