Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

 

Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, blijkt dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor een tweede Covid-19 golf. Dit geldt voor zowel regulier áls preventief gebruik.

 

Voor het onderzoek zijn vraag en aanbod van PBM in kaart gebracht op basis van regulier en preventief gebruik, en gebruik bij coronapatiëntenzorg. Bo Geboortezorg heeft bij de CCC-ers het verbruik van PBM in de kraamzorg uitgevraagd, wat is meegenomen in het onderzoek.

 

Naast de reguliere inkoop door zorginstellingen zelf wordt volop ingezet op het inkopen van voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) én productie in Nederland. Op dit moment zijn er 600 miljoen goedgekeurde chirurgische mondneusmaskers beschikbaar. De voorraad chirurgische mondneusmaskers en isolatiejassen zijn zelfs voldoende om een eventuele derde golf op te vangen. De beschikbaarheid van handschoenen kan op termijn mogelijk onder druk komen te staan. Het LCH schaalt de inkoop hiervan op en er wordt onderzocht of productie in Nederland mogelijk is.
Hier treft u de factsheet ‘voldoende PBM beschikbaar’ van het Ministerie van VWS.Gepubliceerd op 12 oktober 2020
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement