Nieuwsbericht | 26 mei 2020

 

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo praktijkleerplaatsen

 

Begin juni opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Het doel hiervan is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

 

Subsidie praktijkleren voor mbo praktijkleerplaatsen is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, en een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen kan er begin juni een voorschot van deze subsidie worden aangevraagd. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet met het volgende rekening worden gehouden:

  • Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s;
  • De aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer BBL-studenten heeft begeleid;
  • Een voorschot kan alleen worden aangevraagd voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020;
  • Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekent met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd;

Voor meer informatie over het voorschot subsidie praktijkleren klik hier.Gepubliceerd op 26 mei 2020
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement