Nieuwsbericht | 20 oktober 2021

 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Bent u al up to date?

 

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) treedt per 1 januari 2022 in werking en introduceert een vernieuwde toelatingsprocedure ter verbetering van de zorgkwaliteit. Onder de Wtza krijgen zorgaanbieders te maken met een meldplicht, vergunningsplicht, nieuwe eisen intern toezicht, nieuwe eisen transparante bedrijfsvoering en derivaten, en openbare jaarverantwoording. Het is afhankelijk per zorgaanbieder aan welke eisen u moet voldoen. Lees daarom alle regels en brochures goed door en meld u aan voor een van de webinars georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)!

 

Wat houden de verschillende onderdelen onder de Wtza in?

 

Meldplicht
Nieuwe zorgaanbieders die zorg gaan verlenen moeten zich eenmalig melden bij Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ). Bent u een bestaande kraamzorgorganisatie? Dan heeft u 6 maanden na inwerkingtreding van de wet de tijd om u zich te melden. Bent u al ingeschreven bij het Landelijk register zorgaanbieders (LZRa), dan bent u automatisch bekend bij het IGJ.

 

Voor meer informatie lees hier de brochure. Ook kunt u zich hier aanmelden voor een webinar over dit onderwerp.

 

Vergunning en intern toezicht
Vergunningsplicht
Zorgaanbieders die met meer dan 10 zorgverleners zorg aanbieden, zijn verplicht een vergunning aan te vragen. De Wtza-vergunning vervangt de Wtzi-toelating. Voor bestaande zorgaanbieders, die eerder vanuit rechtswege niet over een Wtzi-toelating beschikten, geldt een overgangsregeling. Deze groep krijgt een termijn van twee jaar om de vergunning aan te vragen.

 

Voor meer informatie lees hier de brochure. Ook kunt u zich hier aanmelden voor een webinar over dit onderwerp.

 

Intern toezicht
Zorgaanbieders met een vergunningsplicht moeten ook een interne onafhankelijke toezichthouder aanstellen. Deze interne toezichthouder bestaat uit ten minste 3 natuurlijke personen. Zorgaanbieders die uitsluitend kraamzorg bieden en waar met minder dan 25 zorgverleners zorg wordt geleverd, geldt het aanstellen van een toezichthouder niet.

 

Voor meer informatie lees hier de brochure. Ook kunt u zich hier aanmelden voor een webinar over dit onderwerp.

 

Financiële bedrijfsvoering en derivaten
Alle zorgaanbieders dienen zich te houden aan de nieuwe voorschriften over transparante financiële bedrijfsvoering en derivaten. Met de regelgeving rondom financiële derivaten wordt voorkomen dat zorgaanbieders derivaten aantrekken om mee te speculeren.

 

Voor meer informatie klik hier! Voor een webinar over dit onderwerp, kunt u zich aanmelden voor de webinar over de jaarverantwoording. Tijdens deze webinar komt ook een stuk over financiële bedrijfsvoering aan bod.

 

Openbare jaarverantwoording
De doelgroep die moet voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht is in beginsel uitgebreid naar alle zorgaanbieders waaronder ook de kraamzorg. De jaarverantwoording moet per 2022 jaarlijks vóór 1 juni worden aangeleverd bij het CIBG. Voor zorgaanbieders die op grond van de WTZI-regels niet verantwoording plichtig waren, geldt een overgangsregeling. Deze zorgaanbieders hoeven pas voor het verslagjaar in 2023 te verantwoorden.

 

Brochure met informatie over openbare jaarverantwoording volgt nog! Ook kunt u zich hier aanmelden voor een webinar georganiseerd over dit onderwerp.

 

Informatiemateriaal

Ook kunt u zich aanmelden voor een algemene webinar over de Wtza. Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier. Is het voor u nog niet duidelijk welke stappen u moet ondernemen, dan kan het stroomschema van het ministerie van VWS u hierbij verder helpen. Bent u opzoek naar een totaal overzicht van de Wtza? Klik dan hier voor de infographic.

 

Tot slot heeft Bo op haar website een pagina over de Wtza ontwikkeld. Hier staan bovenstaande onderdelen uitgebreid toegelicht. Bekijk de pagina via deze link!

 

 

 

 

 Gepubliceerd op 20 oktober 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement