Nieuwsbericht | 25 januari 2021

 

Wijzigingen aanlevering kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2020

 

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de aanlevering van de kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2020. Zoals onze leden gewend zijn wordt gebruik gemaakt van de diensten van Desan en zal de portal naar alle verwachting op 15 februari a.s. open gaan.

 

Afgelopen week is hierover een directiemail naar alle leden verstuurd.

Voor de goede orde hierbij de wijzigingen nog eens op een rij:

 

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht in de uitvraag en vragenlijst over verslagjaar 2020.

  1. Het is in het vervolg niet meer mogelijk om bij een vraag in te vullen dat er geen gegevens beschikbaar zijn om de betreffende vraag in te vullen.
  2. De meetperiode van alle achtergrondvragen en indicatoren is gelijk gesteld aan een kalenderjaar, zijnde van 1 januari t/m 31 december van ieder verslagjaar. Dit geldt zowel voor de lijnindicatoren als de integrale indicator. Hiermee zijn alle meetperiodes in de Indicatorenset Integrale Geboortezorg gelijkgesteld.
  • De uiterste aanleverdatum van de uitkomsten lijnindicatoren kraamzorg is vervroegd naar 1 mei na afloop van ieder verslagjaar. Hiermee is ook de aanleverdatum van beide indicatorensets gelijk getrokken. Feitelijk leverde Desan alles al tegelijk aan het Zorginstituut aan dus heeft deze wijziging geen consequenties voor de deadlines van de aanlevering.

Omdat we gedurende een groot deel van 2020 te maken hebben gehad met de Covid-19 pandemie wordt de gelegenheid bij uw aanlevering  gegeven of sterk afwijkende uitkomsten ten opzichte van 2019 mogelijk beïnvloed zijn door gevolgen van de pandemie.

Verdere informatie omtrent de aanlevering ontvangen onze leden zoals gewoonlijk enige tijd voor openstelling van de portal in februari.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement