Nieuwsbericht | 18 april 2019

 

 

Zinnige Kraamzorg: Een visie op kraamzorg op maat

 

Bo Geboortezorg en het Kenniscentrum Kraamzorg hebben samen met de sector een visie opgesteld op de toekomst van kraamzorg.

 

Pakket discussie

In 2014 ontstond de discussie of kraamzorg in het basispakket moest blijven. Op basis van de pakketcriteria stelde Zorginstituut Nederland in 2015 vast dat kraamzorg noodzakelijke zorg is die toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor alle kraamvrouwen en pasgeboren kinderen. Daarmee hoort kraamzorg dus in het basispakket. Voormalig Minister Schippers van VWS heeft vervolgens besloten kraamzorg te handhaven in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In 2018 is het project Zinnige Kraamzorg is gestart omdat de sector op zoek is naar zorg op maat en zorg die toekomstbestendig is georganiseerd. Daarnaast geeft het project invulling aan het advies van de minister.

 

Project Zinnige Kraamzorg

Het doel van dit project is het bereiken van kraamzorg op maat. De subdoelen van het project zijn:

 1. Meer inzicht krijgen in de benodigde inhoud van kraamzorg.
 2. Het aantal uren beter af stemmen op de specifieke situatie.

Het project is in vier fases ingedeeld:

 1. Visie op kraamzorg;
 2. Masterplan kraamzorg;
 3. Het indiceren van kraamzorg op maat;
 4. Updaten implementatieplan.

De eerste fase had als doel het opleveren van een visie op zinnige kraamzorg. Deze visie is opgesteld op basis van input vanuit stakeholders en een inventarisatie van de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

 

Visie

 • Kraamzorg is een vorm van zorg die past bij de huidige maatschappij en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.
 • Kraamzorg levert zorg die aansluit bij de behoeftes en wensen van de cliënt en tegelijkertijd effectief en efficiënt is vanuit de professionele standaarden.
 • De sector en haar stakeholders maken optimaal gebruik van, en investeren in de kwaliteiten en mogelijkheden van kraamzorg. Er liggen kansen om de zorg voor het kraamgezin verder door te ontwikkelen. Dit mag niet beperkt worden door (verouderde) regelgeving.
 • Kraamzorg is een interessant en uitdagend beroep waarin een professional ruimte heeft om door te groeien en zich verder te ontwikkelen.
 • De kraamzorg is een prachtige professie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
 • Kraamzorg is efficiënt en effectief georganiseerd waarbij binnen de sector wordt samengewerkt zonder ondernemerschap uit het oog te verliezen.
 • Financiering van kraamzorg is ondersteunend aan het leveren van zorg op maat.

Klik hier voor het volledige visie document en hier voor de factsheet.

 

De sector is erg blij met deze vastgestelde visie en gaat hiermee aan de slag in het vervolg van het Project ‘Zinnige Kraamzorg’ om zo te komen tot op maat geleverde en toekomstbestendige kraamzorg.

 Gepubliceerd op 18 april 2019
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement