Duurzame inzetbaarheid: Organisatieklimaat

 

Om de duurzame inzetbaarheid in de kraamzorg te verhogen zijn passende ‘tools’ beschikbaar. Op de site van Bo onder ‘Duurzame inzetbaarheid’ treft u diverse tools die u kunt gebruiken. De tools ondersteunen u als werkgever en ook de werknemers hoe u samen aan de duurzame inzetbaarheid kunt werken.

 

In de nieuwsbrieven lichtten we de verschillende tools toe.


Onderdeel 1: Aanpak Organisatieklimaat

Aanpak Organisatieklimaat

 

De Aanpak Organisatieklimaat is een methodiek voor teams om tot een gezond en veilig organisatieklimaat te komen door het op gang brengen van een continue dialoog over onderwerpen rond het thema gezond en veilig werken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de dialoog plaatsvindt binnen en tussen verschillende lagen in de organisatie: medewerkers in teams, teamleiders en leden van het hoger management. Op het Bo College in oktober 2018 is dit toegelicht door Anouk ten Arve en Babette Bronkhorst.

 

Stichting IZZ heeft in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam deze interventie ontwikkeld om het organisatieklimaat binnen zorgorganisaties te verbeteren. Uit recent onderzoek blijkt dat de methodiek verantwoordelijk is voor een daling van het ziekteverzuim van medewerkers in de zorg, medewerkers zich gezonder voelen, medewerker veiliger werken en de kwaliteit van zorg toeneemt.

 

De methodiek
De aanpak bestaat uit 3 stappen en ondersteunende teamcoaching sessies die achter elkaar in één ronde worden doorlopen. De deelnemende teams doorlopen drie keer een ronde. Per ronde wordt een subthema binnen het overkoepelende thema ‘gezond en veilig werken’ gekozen dat op dat moment belangrijk is of voor problemen zorgt. In de praktijktoets Aanpak Organisatieklimaat zijn de onderwerpen ‘fysieke arbeidsbelasting’, ‘psychosociale arbeidsbelasting’ en ‘organisatievoorwaarden voor gezond en veilig werken’ gekozen.

  1. In stap 1 ‘Teampeiling’ worden de meningen van de medewerkers binnen het deelnemende team gepeild door middel van een korte teampeiling met enkele stellingen.
  2. In stap 2 ‘Teamdialoog’ gaat het team onder leiding van de teamleider in gesprek over de uitkomsten van de teampeiling. Hij of zij nodigt tijdens de teamdialoog alle medewerkers uit hun eigen mening en ideeën over de uitkomsten van de peiling of bijbehorende knelpunten te delen. Om de teamleiders in hun rol te versterken vindt er vooraf een teamcoaching sessie plaats waarin zij tools en methodieken aangereikt krijgen van een professionele teamcoach.
  3. In stap 3 ‘Bestuurder op de werkvloer’ komt een bestuurder of directeur uit het hoger management van de organisatie langs bij het team en gaat hij of zij in gesprek over de uitkomsten van de teamdialoog. Waar nodig en mogelijk neemt de bestuurder direct besluiten om issues op te lossen die gezond en veilig werken in de weg staan.

 

Meting
De Aanpak Organisatieklimaat is wetenschappelijk getoetst op effectiviteit binnen 10 zorgorganisaties. In totaal hebben 220 teams met bijna 3.600 medewerkers deelgenomen. Om de uitkomsten te meten hebben alle deelnemende medewerkers en teamleiders vooraf (T0), direct na afloop (T1) en 6 maanden na afloop van de Aanpak Organisatieklimaat (T2) online vragenlijsten ontvangen.

 

Resultaten
De interventie heeft onder andere een gunstig effect op het gezond en veilig organisatieklimaat, gezond en veilig gedrag, zelf organiserend vermogen van teams, gezondheid en zorggebruik van medewerkers, verzuim en kwaliteit van zorg. Naast de verbeteringen op korte termijn zijn de effecten ook significant op de lange termijn.

 

Het grootste effect bleek te zitten in het ziekteverzuim. Uit het onderzoek bleek dat het verzuim in de teams die de AOK hebben uitgevoerd direct na afloop 41 procent lager is dan in de controleteams. Een halfjaar na de uitvoering is dat verschil zelfs opgelopen tot 68,6 procent. Het deel van het verzuim dat werk gerelateerd is ligt 34,4 procent lager.

 

Op de website van Bo vindt u onder cao, duurzame inzetbaarheid meer informatie over de ‘Aanpak organisatieklimaat’.

 

Meer informatie over het onderzoek van Stichting IZZ in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam vindt u hier.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement