Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 

12-5-2020: Aanpassing richtlijn PBM buiten ziekenhuis

Het RIVM heeft de richtlijn voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis aangepast. Voortaan mogen zorgmedewerkers, als de specifieke situatie daarom vraagt, op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten.

 

In deze richtlijn staat beschreven dat PBM niet nodig zijn wanneer de afstand tot de cliënt meer dan 1,5 meter is, of wanneer er sprake is van kort iets aangeven of te hulp schieten. Dit geldt ook voor cliënten met (verdenking op) COVID-19. In het geval van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek moeten bij een cliënt met (verdenking op) COVID-19 wél PBM gedragen worden. De gehele richtlijn is hier te lezen.

 

28-4-2020: Nieuw aanvraagproces PBM voor kraamzorgorganisaties

Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Door COVID-19 is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen op te heffen. Via een speciaal opgezette luchtbrug met Azië komt nu vrijwel dagelijks een vliegtuig met PBM binnen voor de Nederlandse zorg.

 

PBM bestellen
Kraamzorgorganisaties kunnen vanaf 21 april PBM aanvragen via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS. Mediq heeft hiervoor een speciale PBM aanvraagomgeving ingericht. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen. De ROAZ zijn verantwoordelijk voor deze voorraad en wat alle organisaties ontvangen. Hierbij worden de nieuwe richtlijnen van MinVWS gehanteerd.

Het past binnen de huidige afspraken dat zorginstellingen ook nog zelf schaarse PBM kunnen inkopen via hun reguliere kanalen. Voorwaarde is wel dat er dan niet meer dan nodig alsnog via het  online portaal van Mediq wordt aangevraagd. De minister voor MZS bepaalt welke producten het LCH centraal inkoopt en heeft bepaald dat LCH de producten aan zorginstellingen uitlevert tegen pre-Corona tarieven. Dit om zorginstellingen in deze zware coronacrisis in staat te stellen om hun medewerkers zo drempelloos mogelijk van veilige persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

 

Levering middelen
Mediq levert de producten aan kraamzorgorganisaties. De landelijke voorraad bestaat uit verschillende merken. Hierdoor kan uw levering meerdere merken bevatten.

 

Verdeelmodel PBM

Het verdeelmodel is van kracht gegaan om de PBM die ter beschikking zijn eerlijk te verdelen over zorgmedewerkers o.b.v. urgentie. In het vorige nieuwsbericht van 13 april jl. over het nieuwe verdeelmodel van PBM waren kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg niet opgenomen. De zorgen van kraamverzorgenden  zijn d.m.v. een brief van Bo bij minister De Jonge onder de aandacht gebracht. In zijn brief van 22 april jl. geeft minister De Jonge aan dat, o.a. naar aanleiding van de brief van Bo, kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg nu wél opgenomen zijn in het verdeelmodel.

 

Aandachtspunten voor kwetsbare medewerkers

In verband met COVID-19 zijn er situaties denkbaar waarin werkzaamheden een verhoogd gezondheidsrisico opleveren voor medewerkers die binnen de groep ‘kwetsbare medewerkers’ vallen. Kwetsbare medewerkers zijn volgens het RIVM medewerkers die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop COVID-19. Op de website van het LCI/RIVM is te vinden wanneer iemand in een risicogroep valt. Voor deze groepen moet extra bescherming geregeld worden, bijvoorbeeld in de vorm van PBM of een spatscherm.

 

Mocht extra bescherming niet te realiseren zijn dan is de werkgever verplicht om de werknemer vrij te stellen van de risicovolle werkzaamheden. De werkgever kan hiervoor vervangend werk aanbieden. De inhoud van het werk en de persoonlijke gezondheid vormen het vertrekpunt. De werkgever en werknemer bekijken samen hoe taken kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan eventueel de bedrijfsarts advies geven. Lees hier de richtlijn.

 

Beoordelen of PBM nodig zijn

De richtlijnen van het RIVM wijzigen regelmatig op basis van nieuwe inzichten en onderzoek, hier vindt u een korte uitleg over PBM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Ook de richtlijn over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis is recent gewijzigd. Bo heeft daarom het document voor de kraamzorg aangepast aan de laatste richtlijnen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van de afweging of PBM nodig zijn. Hier treft u de nieuwste versie van het document. Het RIVM heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis gepubliceerd op de website. U vindt deze lijst hier.

 

Mondkapjes

20 maart is een nieuw advies van het RIVM gekomen met betrekking tot de mondmaskers in de zorg. Voor kraamzorg en verloskundigen volstaat het gebruik van een chirurgisch mondkapje bij hoestende/niezende cliënten met verdenking Covid-19. Dit is op basis van nieuw onderzoek vastgesteld. In de LCI-richtlijn Covid-19 is in het hoofdstuk preventie te lezen welk type mondmasker geadviseerd wordt.

 

Instructievideo’s en uitleg

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement