Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 

Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken m.b.t. de PBM in de kraamzorg, hoe u deze gebruikt en waar u deze kunt bestellen.

 

Huidige maatregelen PBM in de kraamzorg

De Taskforce Covid-19 adviseert om binnen de 1,5 meter altijd minimaal een mondneusmasker ten minste type IIR en handschoenen te dragen. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.

 

Bij een cliënt met (verdenking op) Covid-19 adviseert de Taskforce Covid-19 om volledige persoonsbeschermende middelen te dragen. Hier valt onder: chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort.

 

Een uitgebreide toelichting op PBM in de kraamzorg vindt u hier.

 

Gebruik FFP2 maskers

Het RIVM stelt in de vernieuwde uitgangspunten ‘PBM buiten het ziekenhuis’ dat vanuit infectiepreventieoogpunt vrijwel altijd een chirurgisch mondneusmasker IIR volstaat, tenzij er sprake is van aerosolvormende handelingen, langdurig nauw contact met Covid-19 patiënten, of contact met Covid-19 patiënten in een slecht geventileerde ruimte. Dan wordt een FFP2 masker geadviseerd. Zorgverleners mogen in overleg met de werkgever gemotiveerd afwijken van het beleid m.b.t. FFP2 maskers en deze ook in andere situaties gebruiken. Daarbij kan gedacht worden aan risicovolle situaties en gevoelens van onzekerheid of onveiligheid bij medewerkers.

 

Aanvraagproces PBM voor kraamzorgorganisaties

Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Door Covid-19 is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen op te heffen. Via een speciaal opgezette luchtbrug met Azië komt nu vrijwel dagelijks een vliegtuig met PBM binnen voor de Nederlandse zorg.

 

PBM bestellen
Kraamzorgorganisaties kunnen vanaf 21 april PBM aanvragen via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS. Mediq heeft hiervoor een speciale PBM aanvraagomgeving ingericht. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen. De ROAZ zijn verantwoordelijk voor deze voorraad en wat alle organisaties ontvangen. Hierbij worden de nieuwe richtlijnen van MinVWS gehanteerd.

Het past binnen de huidige afspraken dat zorginstellingen ook nog zelf schaarse PBM kunnen inkopen via hun reguliere kanalen. Voorwaarde is wel dat er dan niet meer dan nodig alsnog via het online portaal van Mediq wordt aangevraagd. De minister voor MZS bepaalt welke producten het LCH centraal inkoopt en heeft bepaald dat LCH de producten aan zorginstellingen uitlevert tegen pre-Corona tarieven. Dit om zorginstellingen in deze zware coronacrisis in staat te stellen om hun medewerkers zo drempelloos mogelijk van veilige persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

 

Levering middelen
Mediq levert de producten aan kraamzorgorganisaties. De landelijke voorraad bestaat uit verschillende merken. Hierdoor kan uw levering meerdere merken bevatten.

 

Verdeelmodel PBM

Het verdeelmodel is van kracht gegaan om de PBM die ter beschikking zijn eerlijk te verdelen over zorgmedewerkers o.b.v. urgentie. In het vorige nieuwsbericht van 13 april jl. over het nieuwe verdeelmodel van PBM waren kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg niet opgenomen. De zorgen van kraamverzorgenden  zijn d.m.v. een brief van Bo bij minister De Jonge onder de aandacht gebracht. In zijn brief van 22 april jl. geeft minister De Jonge aan dat, o.a. naar aanleiding van de brief van Bo, kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg nu wél opgenomen zijn in het verdeelmodel.

 

Instructievideo’s en uitleg

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement