Testbeleid kraamzorg

 

Het testen op welke besmetting dan ook is in principe een werkgeversverantwoordelijkheid. In het geval van COVID-19 is vanwege de bijzondere situatie ervoor gekozen om de GGD te vragen om de organisatie voor het testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis op zich te nemen. Zorginstellingen die vóór 6 april het testen al zelf uitvoerden en dit willen continueren kunnen dit doen op voorwaarde dat de monsterafname en diagnostiek volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden gebeurt als bij de GGD, en dat positieve testuitslagen gemeld worden aan de GGD conform de meldplicht A-ziekten.

 

Het testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis vindt u hier. Hierin is ook het beleid rondom de inzet van zorgmedewerkers met een huisgenoot of nauw contact met Covid-19 (klachten) opgenomen. Meer informatie over het inzetten van zorgpersoneel bij quarantaine vindt u in de Q&A.

 


19-11-2020: Versoepeling testbeleid bij quarantaine

 

Per 1 december 2020 wordt het testbeleid voor personen in quarantaine versoepeld. Ook wanneer een persoon in quarantaine géén klachten ervaart kan vanaf de vijfde quarantaine dag getest worden. Bij een negatieve uitslag van de test wordt de quarantaineperiode vroegtijdig beëindigd. Tot 1 december blijft gelden dat een persoon in quarantaine zonder klachten niét getest kan worden. U vind de meest recente versie van het testbeleid voor de kraamzorg hier.

 


19-10-2020: Grote vraag prioriteitsteststraten

 

Vanwege de lange doorlooptijden met testen, kunnen sinds 21 september zorgmedewerkers (waaronder kraamverzorgenden) en leraren met prioriteit getest worden. Er zijn 43 zogeheten fastlanes ingericht waarin met prioriteit getest wordt. Minister de Jonge stelt dat de vraag naar testen met prioriteit groot is. In de prioriteitsteststraten zit er gemiddeld 40,8 uur tussen het inplannen van een afspraak en het ontvangen van de uitslag. Dit is een gemiddelde dat per regio kan verschillen. De prioriteitsregeling is in principe een tijdelijke maatregel. Eind deze maand wordt de balans opgemaakt of testen met prioriteit aan de orde blijft. Het Ministerie van VWS roept op om verstandig met de regeling om te gaan en alleen gebruik te maken van de regeling als zorgmedewerkers klachten ervaren, essentiële zorg leveren én zich niet kunnen laten vervangen. Ziet u ook deze site van de Rijksoverheid hierover.

 


6-10-2020: Knelpunten testen zorgmedewerkers

 

Het ministerie van VWS stelt vast dat er een aantal knelpunten zijn bij met name het testen van zorgmedewerkers. Er doen veel mensen een beroep op de prioriteitsregeling. VWS ontvang signalen dat daarbij sprake is van onbedoeld gebruik van prioriteitsplekken. Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten. Om te zorgen dat iedereen op tijd getest kan worden is een beroepenlijst opgesteld met zorgmedewerkers die in ieder geval in aanmerking kunnen komen voor voorrang. Het beroep kraamverzorgende is in deze lijst opgenomen.

 


21-09-2020: Testen met voorrang zorgmedewerkers

 

Vanaf 21 september hebben o.a. kraamverzorgenden voorrang bij het testbeleid. Dit is een tijdelijke maatregel in verband met de tekorten aan testcapaciteit. Er moet voorkomen worden dat deze voorrangstraten onnodig vollopen en het doel niet kunnen dienen. Aan de werkgever wordt gevraagd toe te zien op het gebruik van de regeling. Het Ministerie van VWS heeft alle zorgkoepels opgeroepen hier prudent mee om te gaan.

 

Wanneer krijgt een kraamverzorgende voorrang?

  • als ze klachten heeft die passen bij Corona en;
  • als ze onmisbaar is voor de continuïteit van de kraamzorg en;
  • als ze niet te vervangen is door een collega.

Indien een kraamverzorgende aan de hier genoemde criteria voldoet kan zij bellen met het prioriteit nummer: 0800-8101 en moet de naam van de werkgever doorgegeven worden. Alléén mensen die in aanmerking komen voor de voorrang mogen gebruik maken van dit nummer. Bij de testlocatie wordt een identiteitsbewijs gevraagd én een bewijsstuk waarmee de kraamverzorgende aantoont dat ze in de zorg werkt (dit zal veelal een loonstrook zijn).

 

Nadere regels

  • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar zorgmedewerkers met prioriteit getest kunnen worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.
  • Waar mogelijk worden zorgmedewerkers dezelfde dag in de ochtend getest en ontvangen zij in de avond de testuitslag.
  • De verzorgende blijft thuis tot de testuitslag

U kunt hier meer lezen over het aanvragen van een test met prioriteit.

 


9 april 2020

 

Wanneer kan een kraamverzorgende getest worden?

Een medewerker met symptomen van COVID-19 kan getest worden. Totdat de testuitslag bekend is blijft de geteste medewerker thuis totdat de testuitslag bekend is. Als de testuitslag bekend is:

  • Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
  • Indien de test positief is: thuisblijven tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij

 

Kosten verbonden aan de testen
In deze uitzonderlijke situatie is besloten dat het testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis door de GGD kan plaatsvinden op rekening van het Openbare Gezondheidsbudget (OGB). Dit geldt voor alle zorgmedewerkers, dus ook voor zzp-ers. Het is dus niet de bedoeling dat de zorgmedewerker zelf moet betalen voor de test, bijvoorbeeld via het eigen risico van de zorgverzekering. De GGD zal werkgevers dus ook geen kosten in rekening brengen voor het laten testen van personeel.

 

Testen op immuniteit

Door middel van tests op antistoffen in het bloed, zogeheten serologische tests, kan worden getest op immuniteit. “Uitsluitsel over immuniteit is belangrijk bij de beslissing om weer aan het werk te gaan in een beroep met veel contact met mensen, of met minder of geen beschermingsmiddelen te hoeven werken, het bezoeken van kwetsbare mensen of niet in quarantaine hoeven. Dit is in het bijzonder relevant voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, leraren, bepaalde groepen patiënten of mensen in kritische contactberoepen.” Aldus Minister de Jonge in zijn brief van 7 april aan de Tweede Kamer.

 

Momenteel is onderzoek gaande naar de betrouwbaarheid van serologische tests. Op basis van deze betrouwbaarheid wordt de komende weken het testbeleid rond immuniteit uitgebreid.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement